Ῥοζ-ακιάς….

Εἶναι μῆνες τώρα ποὺ γράφαμε γιὰ τὸ «ῥόζ-ισμα» τοῦ Κυπριακοῦ.
Ἕνα «ῥόζ-ισμα» ποὺ προμηνύει ἄσκημες ἐξελίξεις γιὰ τὸν ὅπου γῆς Ἑλληνισμό.
Ἕνα «ῥόζ-ισμα» πού, ὅλως «συμπτωματικῶς» ἐπιδιώκουν «σκιές», τῶν ὁποίων ὁ ῥόλος, παλαιόθεν, παρέμενε ἀδιευκρίνιστος καὶ ἀσαφής…
…ἀλλὰ πάντα ἀνθελληνικός…!!!

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Τί ἐθνικότητος εἶναι οἱ δικαστές πού ἀθωώνουν Τουρκία καί Βαρδάρσκα;

Καί, ἀπὸ τότε, ἤδη καταθέταμε τὰ σχετικὰ ἀποδεικτικὰ γιὰ τὸν ῥόλο τοῦ κυρίου ῥοζάκη στὰ ἐθνικά μας θέματα.

«…Μάθαμε ὅμως ἐπίσης πὼς ἤδη στὴν (ἂς ποῦμε) ἑλληνικὴ ἀποστολή, τοῦ κοτζιᾶ-ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετεῖχε κι ἕναν παλαιός μας γνώριμος. Ὁ κολλητὸς τοῦ σημίτου, ὁ μουσιοῦ ῥοζάκης ἢ ῥοζενστάιν.
Κοινῶς; Μπλέξαμε…….!!!!…

…Σημίτης λοιπόν.
Τὴν περίοδο τῆς ΕΑΜοκρατίας καὶ ἀκράτου βίας καὶ τρομοκρατίας στὴν Πελοπόννησον, τότε ποὺ τὸ αἷμα δὲν σταματοῦσε νὰ ῥέῃ λόγῳ τῆς …«ἁμαρτίας τοῦ αἵματος» (θέσεις μπελογιάννη παρακαλῶ!!!), κάποια πρόσωπα ἔπαιξαν πολὺ σκοτεινὸ ῥόλο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ὁ πατὴρ σημίτης, σύμβουλος τοῦ βελουχιώτου, ποὺ ἀμέσως μετὰ τὶς σφαγὲς στὸν Μελιγαλᾶ, στοὺς Γαργαλιάνους καὶ στὸν Πύργο ἔσπευσε νὰ μεταβῇ δίπλα στὸν σύντροφό του Θανάση Κλάρα (Βελουχιώτη) γιὰ νὰ «ὡραιοποιήσῃ» προφανῶς τὶς γενοκτονίες.
Ἤδη ἐκείνην τὴν περίοδο, ποὺ οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν Καλαμάτα καὶ τὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς Νοτιοδυτικῆς Πελοποννήσου καὶ  ἡ τρομοκρατία τοῦ ΕΑΜ ἔφθανε στὰ ὅρια γενοκτονίας, ἡ ΕΑΜοκρατία ἦταν ἡ μοναδικὴ ἀρχὴ στὴν περιοχή.

Σημίτης, καπετὰν Ἀνυπόμονος καὶ Θανάσης Κλάρας (Ἄρης Βελουχιώτης)

Ὁ ῥόλος τοῦ πατρὸς σημίτου (καὶ συμβούλου τοῦ κλάρα εἴπαμε) παραμένει σὲ μεγάλον βαθμὸ ἀδιευκρίνιστος καὶ «σκοτεινός», ἀλλὰ σαφῶς συνδεδεμένος μὲ τὴν μετὰ προπαγανδιστικὴ ἐποχή, ποὺ …«διέγραψε» ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ μας μνήμη τὶς σφαγές, τὶς μαζικὲς ἐκκαθαρίσεις καὶ τὴν πολύμηνο τρομοκρατία. Ἡ σιωπή, ποὺ συνόδευσε τὸ θανατικό, ἀκόμη καὶ σήμερα ἐπικρατεῖ γιὰ νὰ σκιάζῃ ὁλόκληρες περιοχές, καθιστώντας τὸ ἔργο τῶν ἱστορικῶν, ἀπὸ δύσκολον ἔως ἀδύνατον. (Ἐξαιρῶνται αὐτοὶ ποὺ δηλώνουν ἱστορικοί, ἀλλὰ υἱοθετοῦν τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην πλευρά, γιὰ λόγους …«ἰδεολογικούς»!!!).

Φεύγοντας ἀπὸ ἐκείνην, τὴν σκοτεινὴ ἐποχή, μὲ ἕνα μεγάλο ἱστορικὸ ἇλμα, φθάνουμε στὴν ἐποχὴ τῆς (…«ἐπιβεβλημένης») πρωθυπουργίας σημίτου, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μαγειρέματα τῆς οἰκονομίας, τὰ κρυφὰ …«κονδύλια», τὰ «εὐχαριστῶ» στὰ ἀμερικανά, τὴν ἐπιβολὴ τῆς Goldman Sachs μᾶς προέβαλε καὶ μᾶς ἐπέβαλε,  μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα, ὡς  ὑφυπουργὸ ἐξωτερικῶν, τὸν χρῆστο ῥοζάκη, τὸν γεννηθέντα τὴν 17ην Μαΐου τοῦ 1941.

Ἐκτὸς γάμου τέκνον τοῦ Λαζάρου Βόριδος Ῥοζάκη ἢ Ῥοζενστάιν, ἀλλὰ ἀνεγνωρισμένον, τὴν 3η Ἰουλίου τοῦ 1943:

Παρενθετικὰ ἀναφέρω πὼς ὁ πατὴρ ῥοζάκης, ἂν κι ἑβραῖος, οὐδέποτε ἐκινδύνευσε ἐπὶ γερμανικῆς Κατοχῆς (ὅπως ἀκριβῶς κι ὁ Καρολος Κοῦν), ἀποδεικνύοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς στόχος τῶν Γερμανῶν δὲν ἦσαν οἱ διώξεις τῶν ἑβραίων ἀλλὰ ἡ προώθησίς τους πρὸς τὸ Ἰσραήλ. Ἐπὶ πλέον ἦταν σαφῶς προστατευόμενος καὶ φίλος πρὸς τὶς κατοχικὲς κυβερνήσεις καὶ  εἰδικῶς τοῦ ῥάλλη…

Ὁ υἱὸς ῥοζάκης-ῥοζενστάιν, ἂν καὶ πανεπιστημιακός, ἐν τούτοις διετέλεσε ὑφυπουργὸς καὶ στὴν συνέχεια ἐδιορίσθη στὰ Εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια γιὰ νὰ μᾶς …«στολίσῃ» μὲ τρεῖς τοὐλάχιστον, πολὺ ἐνδιαφέρουσες, δικαστικὲς ἀποφάσεις:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΕΦΙΑΛΤΗΣ» ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με την υπογραφή του Χρήστου Ροζάκη αλλά και του Κυπρίου Λουκή Λουκαΐδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατακεραυνώνει την χώρα μας για θέματα που σχετίζονται με την «μακεδονική» και «τουρκική» μειονότητα…

…Ενδεικτικό δε της προετοιμασίας που γίνεται από την ελληνική πλευρά αποτελεί το γεγονός ότι τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά πλαισίωσε στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ελβετική πόλη, ομάδα καθηγητών με ειδίκευση στα θέματα Διεθνούς Δικαίου και έμπειροι διπλωμάτες που εργάζονται νυχθημερόν.
Ανάμεσά τους ο καθηγητής και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χρήστος Ροζάκης...

…Τί ἀντιλαμβανόμεθα ἐκ τῶν παραπάνω συμμετοχῶν;
Ὁ ἀνανιστὴς ῥοζάκης, φίλος τοῦ υἱοῦ σημίτου (βλέπε καὶ σλαυομακεδοποίησις τῶν πληθυσμῶν τῆς Μακεδονίας, καθὼς καὶ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀποκοπὴ Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ κορμό) μαζὺ μὲ τὸν κοτζιᾶ-ΕΛΙΑΜΕΠ, μαζὺ μὲ καθηγητᾶδες τῆς Ὀξφόρδης (βλέπε καὶ Rothschild), μαζὺ μὲ τὴν νεοταξίτικη «Ἡνωμένη Εὐρώπη» καὶ τὶς νεοταξίτικες Η.Π.Α. ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν γιὰ τὰ δικά μας ἐθνικὰ θέματα, τὴν ὥρα ποὺ μία περίεργη ὑπόθεσις ἐμπλοκῆς τοῦ ἀναστασιάδου, σὲ Παναμᾶ-σκάνδαλα, ἐπικρεμᾶται ὡς …βόμβα ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Κυπρίων.»

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι εὑρέως γνωστά, ἀπεφάσισα νὰ ἐπανέλθω, προσθέτοντας κάποιες λεπτομέρειες, ἀπολύτως διευκρινιστικές, ποὺ ἀποκαλύπτουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸν (πραγματικό) ῥόλο τοῦ (κάθε) «κοτζιᾶ», μὰ καὶ τὸν (πραγματικό) ῥόλο τοῦ (κάθε) «ῥοζάκη». Ἂλλως τέ… Ἐμεῖς βλέπουμε τὸν (κάθε) «κοτζιά» καὶ δὲν διακρίνουμε τὸν (κάθε) «ῥοζάκη», ποὺ ἀπὸ πίσω λειτουργεῖ «συμβουλευτικά» καὶ «καθοδηγητικά», ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ἔχει σαφῶς τοποθετηθῇ μὲ ξεκάθαρες ἀνθελληνικὲς θέσεις.

Ἂς θυμηθοῦμε λοιπὸν τὸ τὶ σημαίνει ΕΛΙΑΜΕΠ…

Νεο-«σωτῆρες» ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

…πού, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, χαράζει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας!!!
Ὅπου ἀκοῦμε ἢ διαβάζουμε λοιπὸν ΕΛΙΑΜΕΠ ὀφείλουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πSoros καὶ τοκογλύφους!!!!
(Ἐκεῖ μέσα ἀνακαλύπτουν «στοργή» οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν προβεβλημένων «διεθνολόγων», «γεωπολιτικῶν ἀναλυτῶν», «τουρκολόγων» κλπ κλπ κλπ…, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν τὴν δική μας ἐξωτερικὴ πολιτική. Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν αὐτὴ ἡ διαχείρισις τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας στρέφεται κατὰ τῆς χώρας, ἐφ΄ ὅσον ἐξυπηρετεῖ τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου. Σωστά;)

Ἂς ἀναζητήσουμε ἐπίσης τὰ περὶ τὸν μουσιοῦ ντὲ ῥοζᾶκ, τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του, ποὺ μετὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ σημιτοκαφριστᾶν πέρασε ἀπὸ τὸ Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρὸ κειμένου νὰ καταδικασθῇ ἡ χώρα μας καὶ νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀκύρωσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης…
…ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα τὸ ἐν λόγῳ δικαστήριον (διὰ ὑπογραφῆς καὶ τοῦ μουσιοῦ ντὲ ῥοζάκ-ῥοζενστάιν) μετέτρεψε τὴν ἐν λόγῳ τουρκικὴ ἕνωσιν Θρᾴκης σὲ …ἀποσκιστικὸ μοχλὸ τῆς Θρᾴκης!!!

Τί λέγαμε; Ἐξωτερική πολιτική; Διαχείρισις ἐθνικῶν θεμάτων; Ἀπό ποιούς;

Ἂς ἀναζητήσουμε μερικὰ ἀκόμη στοιχεία ὅμως…

τὸ παρὸν

Ἔνθερμος θιασώτης εἴπαμε τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας.
Πρόθυμος σύμβουλος πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργῶν ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν.
Πρόθυμος δικαστὴς ἀναγνωρίσεως δικαιώματος ἀποσκίσεως σὲ μίαν ἀνύπαρκτο τουρκικὴ μειονότητα, τὴν ὁποίαν, ἐν τελῶς φασιστικά, δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μὴ ὅντος ἡ Τουρκία, μοιράζοντας ἀφειδῶς χρῆμα μέσῳ τοῦ «προξενείου» καὶ τῶν ψευδομουφτήδων…
Καί, φυσικά, ὁ μίστερ ῥοζάκης-ῥοζενστάιν εἶναι καὶ …φιλάνθρωπος!!!
Ποῦ; Μὰ σὲ Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros φυσικά…

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros

Στὸ ἐν λόγῳ ἵδρυμα λοιπὸν βλέπουμε ἀκόμη πολλὰ κι ἐνδιαφέροντα ὀνόματα, μεταξὺ ἄλλων, ὅπως αὐτὸ τῆς ἀνεψιᾶς Καραμανλῆ καὶ κάποτε ποταμισίας Ἀντιγόνης Λυμπεράκη, καθὼς φυσικὰ καὶ πολλὰ ὀνόματα «εἰδικῶν» καὶ μή, ἀλλὰ καὶ τοῦ κυρίου Στέλιου Ζαββοῦ, «ἀνθρώπου» καὶ κουμπάρου τοῦ πSoros  στὴν χώρα μας….

Ὁ Ζαββὸς εἶναι κουμπάρος τοῦ πSoros, συνδέεται στενὰ μὲ τὴν οἰκογένεια Μητσοτάκη, διατηρεῖ ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τραπεζικοὺς καὶ «ἐπενδυτικούς» κύκλους, εἶναι ὁ ἴδιος τραπεζίτης καὶ «ἐπενδυτής», εἶναι σαφῶς «ἀλληλέγγυος» καὶ «ἀνθρωπιστής», ἐνᾦ σύζυγός του εἶναι ἡ θυγάτηρ Ἀποστόλου Δοξιάδου, ἐπίσης «ἀνθρωπιστοῦ» καὶ «ἀλληλεγγύου».

πηγὴ

Ναί, ναί… Περὶ αὐτοῦ πρόκειται τελικῶς…!!!

εἰκόνα

εἰκόνα

Νέες …«φιλανθρωπίες» μᾶς ἐτοιμάζουν!

Πάντα ὅλα τακτοποιημένα φυσικά. Οἱ «σωστοί» ἄνθρωποι στὶς «σωστές» θέσεις.

Ὅλα τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων πῆγαν …πλατεία!!!

Καί, φυσικά, ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρα σὲ χέρια ῥοζάκηδων, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ κοτζιάδες καὶ ποὺ ἔχουν καὶ ἕναν …φιλοτουρκικὸ προσδιορισμό, ἐνᾦ παραλλήλως συμμετέχουν σὲ ἱδρύματα τοῦ πSoros, τὰ ὁποία, πάντα «συμπτωματικῶς» εἶναι ἐπίσης ἀντεθνικῆς κατευθύνσεως.
Μπορῶ ἐγώ νά προσθέσω κάτι περισσότερο;

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ἔχουμε πέσῃ στὰ …«καλλίτερα» καὶ τὸ μέλλον τῶν ἐθνικῶν θεμάτων μας προβλέπεται, τοὐλάχιστον, ἀσαφές, γιὰ νὰ μὴν πῶ σκοτεινό. Πολὺ σκοτεινό.
Κι ἀπὸ …προθύμους δὲν χορταίνουμε!!!

Φιλονόη

 

Πατῆστε ἄφοβα ἐπάνω στὶς ἀπεικονίσεις. Μεγαλώνουν!

4 thoughts on “Ῥοζ-ακιάς….

  1. Μπράβο σου, βρὲ Φιλονοΐδιον! Ἐκ γυναικὸς πηγάζει τὰ κρείττω! Ὅ,τι οἱ ἄντρες φοβοῦνται νὰ κάνουν τελικῶς γίνεται ἀπὸ γυναῖκες.
    Δημήτριος Τσεργίνης

    • Μπᾶ, θεωρῶ πὼς ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνδρες (πραγματικοί) γύρω μας, ποὺ ἔχουν πολλὰ νὰ προσφέρουν στὸν κόσμο μας. Ἁπλῶς προσπαθοῦν νὰ τοὺς …«εὐνουχήσουν» κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς, ἀλλὰ πάντα στὸν τόπο μας κάποιοι θὰ διαφεύγουν, γιὰ νὰ διατηροῦν τὸ δένδρον τῆς ἀληθείας ζωντανό.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥοζενστάιν καὶ σκοπιανὸ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί κάποιοι τσακίζονται νά χαρίσουν τήν Μακεδονία μας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply