Ἰθαγενεῖς στὸ στόχαστρον

-Σχόλιο πρῶτον.
Ὁ Κούλης λέει πὼς θὰ πολεμήση τοὺς αὐτόχθονες, δηλαδὴ ἐμᾶς.

-Σχόλιον δεύτερον.
Μιλάει κι αὐτὸς ὅπως ὅλοι οἱ νεοταξῖτες γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ ἐθνικισμοῦ, τῆς ξενοφοβίας, τοῦ ῥατσισμοῦ καί, φυσικά, …τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.

-Σχόλιον τρίτον.
Ὁ πλανήτης ἔχει 194(!!!!!) ἀνεγνωρισμένες χῶρες. Γιατί ὅλοι σπεύδουν νά δώσουν τά διαπιστευτήριά τους στὸ Ἰσραὴλ καὶ δὲν πηγαίνουν σὲ κάποιαν ἄλλην χώρα;;

-Καί, τέλος, σχόλιον τέταρτον.
Ἔχετε ἀκούση πότε κάποιον ἀπό αὐτούς ὅλους νά μιλᾷ καί νά κόπτεται, παραδείγματος χάριν Ἕλληνα πολιτικό, γιά τὸν ἀνθελληνισμό; Ἤ μήπως Γερμανὸ γιά τόν ἀντί-γερμανισμό ἤ καί  Ἀμερικανό γιὰ τὸν ἀντιαμερικανισμό;;;

Γιατί ὅλοι κόπτονται ἀλλὰ καὶ εἶναι ἀδίκημα ὁ ἀντισημιτισμός;;

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply