Γιά τήν παγκόσμιο εἰρήνη ἀγωνίζονται οἱ ΗΠΑ;

 

Ὁ Λευκὸς σκέπτεται νὰ ἀναπτύξῃ τὸ Πεντάγωνον 120.000 στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ γύρω ἀπὸ τὸ Ἰράν..

πηγὴ

Μορφεὺς Πλάτων

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply