Γιά τήν παγκόσμιο εἰρήνη ἀγωνίζονται οἱ ΗΠΑ;

 

Ὁ Λευκὸς σκέπτεται νὰ ἀναπτύξῃ τὸ Πεντάγωνον 120.000 στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ γύρω ἀπὸ τὸ Ἰράν..

πηγὴ

Μορφεὺς Πλάτων

(Visited 131 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιά τήν παγκόσμιο εἰρήνη ἀγωνίζονται οἱ ΗΠΑ;

Leave a Reply