Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν …«ὁρκισμένο ἐχθρό» Σαμαρᾶ!

Λίγο πρὸ τῆς ἀποχωρήσεώς τους, τὰ κουδουνισμένα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ ἀρχικουδουνισμένο, τὸ ἀντωνάκιον, ἀπεφάσισαν νὰ δοθῇ ἕνα χαρτζηλικάκι στὴν ἐγγονὴ τῶν Βενιζέλων. Ἔτσι, γιὰ νὰ πληρώνουμε ἐμεῖς ἀκόμη ΚΑΙ τὶς …πᾶνες τῶν παιδιῶν της. (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν θὰ τὶς πληρώναμε, οὔτως ἤ ἄλλως…)
Ἀλλὰ τώρα νά… Μᾶς τὸ …πετοῦν μέσα στὰ μοῦτρα, περιγελῶντας μας…
Ἔως νὰ βγῇ δῆλα δὴ ἡ …ψυχή μας, θὰ λεηλατοῦν.

Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἀλεξία ἐμφανίζεται ὡς …«εἰδικὴ σύμβουλος» τῶν …ΕΛΤΑ!!! Θέλω νὰ πιστεύω πὼς ἐπραγματοποιήθη κόποιος, ἄς ποῦμε, διαγωνισμός. Καὶ φαντάζομαι πὼς σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ τσοπάνηδες καὶ οἱ γεωργοὶ διώκονται, θὰ ἔχουν στραφῆ πολλοὶ ἄνεργοι στὴν δημιουργία ἐπιχειρήσεων συμβουλευτικοῦ χαρακτῆρος. Κι ἐφ΄  ὅσον πήξαμε στοὺς συμβούλους, ἄς πάρουν μερικοὺς καὶ τὰ ΕΛΤΑ.  Κι …ἀχρείαστοι νὰ εἶναι!!! !
Φαντάζομαι πὼς θὰ κάνη καὶ μερικές, καθ’ ὅσον τὸ κατέχει, προτάσεις-συμβουλές-παρεμβάσεις ὑπὲρ τῆς ὁμοιομορφίας τῆς στολῆς τῶν διανομέων. Δὲν γίνεται νὰ κτυπᾷ ὁ ταχυδρόμος καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίζεται, ἐκ τῆς ἐφμανίσεώς του. Σᾶς παρακαλῶ… Ὑπερεπεῖγον λέμε…
Τόσο ἀδίστακτα καθάρματα εἶναι…
Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν ...«ὁρκισμένο  ἐχθρό» Σαμαρᾶ!2ΦΕΚ χαρτζηλικίου Ἀλεξίας

Τί;;;
Δέν διαβάσατε τό ὀνοματάκι της;
Σιγὰ μὴν τὸ διαβάζατε… Μὲ ἑταιρειούλα ἐμφανίζεται τὸ κορίτσι… Νὰ μὴν …ἐκτίθεται καὶ ἡ οἰκογένεια λέμε!!!

Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν ...«ὁρκισμένο  ἐχθρό» Σαμαρᾶ!3

πηγή

Ἀπὸ …τσίπα ΔΕΝ ἔχουν. Καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἐν λόγῳ ἀποβράσματα. Ὁ τόπος καίγεται, οἱ ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦν,  πεινοῦν, κρυώνουν κι αὐτοὶ τὸν χαβά τους: τὸ πλιάτσικο!!!
Οὔτε λόγος γιὰ συνείδησιν φυσικά. Μάλιστα εἰδικῶς αὐτὴ ἡ οἰκογένεια ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα κανονικότατα μεριμνᾶ γιὰ νὰ διαβιῇ εἰς βάρος μας, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Ἔως καὶ τοὺς …σώγραμπορυς τακτοποιοῦν ἀναλόγως, γιὰ νὰ μὴν αἰσθάνονται …μειονεκτικῶς!!!
Ὅλο καὶ κάνουν …«μπίζνες», μὲ κάθε εὐκαιρία, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουν τὸ κάτι τίς τους.
Καὶ καλά… Ἡ δουλειὰ ΔΕΝ εἶναι ντροπή.. ὅλοι μας μίαν  δουλειὰ κάνουμε.
Ἀλλὰ μερικὰ σημεῖα σὲ αὐτὲς τὶς ἱστορίες οὐδέποτε τὰ κατάλαβα…
Δὲν κατάλαβα, γιὰ παράδειγμα, τὸ πῶς οἱ δικές τους δουλειές, ἀποδίδουν πάντα ἐκατομμύρια, ἀλλὰ οἱ δικές μας κάτι ψίχουλα.
Δὲν κατάλαβα ἐπίσης τὸ πῶς αὐτοὶ μποροῦν νὰ …«ξεχνοῦν» κάστι ἐκατομμύρια ἔξω ἀπὸ τὶς φορολογικές τους δηλώσεις, ἐνᾦ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ …«ξεχάσουμε» οὔτε εὐρόπουλο.
Καὶ φυσικὰ δὲν καταλαβαίνω τὸ γιατὶ ἡ δικαιοσύνη γιὰ αὐτοὺς λειτουργεῖ πάντα ὡς σημεῖον στηρίξεως, προστασίας  καὶ ὑποστηρίξεως, ἐνᾦ γιὰ ἐμᾶς λειτουργεῖ ὡς μέσον καταστολῆς….

Καὶ μᾶλλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, μὲ τὶς ἀπορίες θὰ μείνω.

«Μεζεδάκι» 320.000 εὐρώ «τσίμπησε» ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπό ἐράνους;;; Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

Ναί,  ἀπο τὴν ἔξοδο τῆς τὰ …προσέφεραν.
Νὰ μὴν μείνῃ παραπονεμένη ἡ οἰκογένεια, ποὺ τόσα πολλὰ ἔχει προσφέρει στὴν …οἰκογενειοκρατία αὐτοῦ τοῦ τόπου!!!
Καὶ μετὰ μοῦ λέτε πὼς πρέπει νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ μπουρδέλο.

Ἄμ δέ…

Φιλονόη

Τὸ ΦΕΚ τὸ «ψάρεψα» στὴν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μὲ ὅρο ἀναζητήσεως «AIA RELATE» ἐδῶ.
Ἔχει κι ἄλλα… Δὲν κάθομαι νὰ ψάξῳ γιὰ νὰ μὴν μοῦ ἀνεβῇ ἡ πίεσις.
Τὴν πληροφορία βρῆκα ἀπὸ τὸν φίλο Μαχητή, ἐδῶ.

(Visited 239 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν …«ὁρκισμένο ἐχθρό» Σαμαρᾶ!

Leave a Reply