Τὸ πραγματικὸ νόημα τοῦ εὐρωκοινοβουλίου μόνον ὁ γεωργούλης τὸ ἔπιασε…

Δὲν ξέρω τί λέτε ἐσεῖς ἀλλὰ ὁ Γεωργούλης ἴσως εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἔχει πιάση τὸ νόημα γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου….

Ἐκεῖ πᾶς γιὰ νὰ βγάλῃς φράγκα καὶ νὰ πηδήξῃς…
Κι ὁ Ἀλέξης θὰ τὰ κάνη καὶ τὰ δύο…

Πολιτικὴ στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο κάνουν μόνο ὅσοι ἔχουν παραμυθιασθῆ ὅ,τι θὰ σώσουν τὴν Εὐρώπη…
Ἔτσι τοὐλάχιστον νομίζουν… αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἔστειλαν ἐκεῖ…

Ὅρμα Ἀλέξη…. μὴν ἀφήσῃς ἕδρανο γιὰ ἕδρανο @γάμητο!
Κι ἅμα κουραστεῖς σφῦρα… Ἔρχομαι καὶ χωρὶς λεφτά…

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τὸ πραγματικὸ νόημα τοῦ εὐρωκοινοβουλίου μόνον ὁ γεωργούλης τὸ ἔπιασε…

Leave a Reply