Δὲν χάνονται τὰ …ἠχηρὰ ὀνόματα!!!

Ἐπὶ τέλους νὰ ἀνεβῇ λίγο ἡ ποιότης, γιὰ νὰ δοῦμε λίγο θέαμα.

Εἴχαμε ἠχηρὰ ὀνόματα στὶς καλοκαιρινὲς μεταγραφές.
«Ἐκτύπησαν», τὴν τελευταία στιγμή, οἱ «ὁμάδες» παικταράδες.
Καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει κλείση ἡ μεταγραφικὴ περίοδος.
Ἐπὶ τέλους νὰ ἀνεβῇ λίγο ἡ ποιότης, γιὰ νὰ δοῦμε λίγο θέαμα…

Μετὰ τὴν φυγὴ τοῦ Καμμένου καὶ τῆς Μεγαλοοικονόμου, ἐπτώχυνε τὸ ἔρμο τὸ τσιρκοβούλιο.

Φαντασθεῖτε «εἰκόνα» ἔτσι καὶ μποῦν ὅλοι αὐτοὶ ἐκεῖ μέσα. Τὸν Βελὸ νὰ μιλᾷ στὸ βῆμα καὶ ἀπὸ κάτω Πάολα, Χρανιώτη, Βαρουφάκη, Μπάρμπα, Αὐλωνίτου, Ἀλέκση, Κούλη…

Δὲν περιγράφω ἄλλο.
Θὰ σπαρταροῦν τὰ ἕδρανα.

Ἂς ἀκούσουμε ὅμως μίαν ψύχραιμο φωνὴ ἀπὸ τὸ κόμμα τοῦ Βαρουφάκη.
Ὁ κόσμος βαρέθηκε τοὺς ὑψηλοὺς τόνους, καὶ τὶς στεῖρες ἀντιπαραθέσεις.

«Psycho» No 3 By John Varoufakis.

 

Μόργαν Χρῆστος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply