Ψάχνοντας τὸν Ἕλληνα …μέσα μας!!!

κάποτε… οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν σὰν Ἕλληνες…

ὥσπου ἦλθαν στὴν θέση τους κάποιοι ποὺ μιλοῦσαν σὰν «ἕλληνες»…

Συνέχεια

Βουλευτικὴ (ὑπέρ) κινητικότης ποὺ …ζαλίζει!!!

Βουλευτὴς Κατερίνα Μάρκου…

Συνέχεια

Λύσσαξαν οἱ …«Σύριοι» κατά τοῦ Ποῦτιν;

«πρόσφυγες»…
στὸ σύνταγμα… Ἑλλάδα…
σκίζουν καὶ καῖν φωτογραφία τοῦ Ποῦτιν…

Λύσσαξαν οἱ ...«Σύριοι» κατά τοῦ Ποῦτιν;1

δὲν εἶναι ὅμως αὐτὸ τὸ θέμα…

τὸ θέμα εἶναι τὸ ῥολογάκι ποὺ μοστράρει ὁ ….«ἐξαθλιωμένος» μαζὺ μὲ τὴν ἁλυσιδούλα ποὺ δὲν ἔχασε on the road στὴν θάλασσα, ποὺ μαζὺ μὲ κινητὰ 7ης γενεὰς καὶ βᾶλε ἦταν ἡ πρώτη καὶ ἡ τελευταία σκέψις νὰ κουβαλήσῃ μαζύ του… σὰν τὴν ὀδοντόκρεμα ἕνα πρᾶμα…

plus τὸ perfectly κούρεμα φρέσκο φρέσκο στὸ center hair κάποιου Κολωνακίου, Συνέχεια

Εἶμαι ὁ κρίκος μίας σκουριασμένης ἁλυσίδος…

Εἶμαι ὁ κρίκος μίας σκουριασμένης ἁλυσίδος...εἶμαι ὁ κρίκος μίας σκουριασμένης ἁλυσίδος…
μπορεῖς νὰ πάρῃς τὴν Πατρίδα μου, χωρὶς νὰ σοῦ ἀντισταθῶ… Συνέχεια

Ἡ νίκη εἶναι δική σου Ἄννα!!!

Ἄννα Κορακάκη…

Ἡ νίκη εἶναι δική σου Ἄννα!!! Συνέχεια

Μήν ἐγγίζεται τούς (πάσης φύσεως) μαρινάκηδες;

τί ἔγινε ῥέ κουδουνίστρες τῆς ἐπονομαζομένης δικαιοσύνης….
ἔστειλαν ἕνα δεματάκι σὲ κάποιον, ποὺ εἶχε ἀσχοληθῆ μὲ αὐτὰ ποὺ δὲν θέλετε νὰ ἀσχοληθοῦν (τὸ Νουρ 1 μωρέ …) καί  ἔστησαν τό σκηνικό ὄμορφα καί μέ την λογική «μήν ἀκουμπᾶτε τούς μαρινάκηδες καί τά σύν αὐτῷ καριόλια, γιατί κινδυνεύετε νά αὐτοεκραγεῖτε…»;
Συνέχεια