Ὥρα νὰ ξαναφέρουμε τὸν …«σωτήρα» κωστάκη!!!

Ἡ μόνη σωτηρία τῆς Πατρίδος εἶναι ὁ Κωστάκης ὁ Καραμανλῆς ὁ βοῦ…

Ῥέ… εἴχαμε γίνῃ δουκάτο Ἐλβετικὸ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του…

Δὲν λεώ… ἔφαγαν καλὰ κάτι Μαγγίνες, κάτι Βουλγαράκηδες, κάτι Ζαχόπουλοι… Συνέχεια

Βουνὰ σκουπιδιῶν πρὸς …ἐκκαθάρισιν!!!

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω δημοσίως τὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν χώρα μου καὶ νὰ τοὺς παρακαλέως νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τους μέχρις ὅτου ἁπαλλοτριωθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σκουπίδια ποὺ περιέχει ὁ κάδος τοῦ video…
Συνέχεια

Ζήτημα …«προστασίας»!!!

ἅμα θὲς νὰ ἀμολήσῃς μπλὲ στρατὸ καὶ συμμάχους σου σὲ μέρη μακρυνὰ κι ὀνειρεμένα, ποὺ κάνουν «διακοπές» κόκκινα στρατά, γιὰ νὰ στείλῃς τοὺς δικούς σου νὰ «διακοπίζονται» ἐκεῖ καὶ νὰ πάρῃς καὶ μερικὲς μπουκάλες πετρέλαιο Συνέχεια

Νὰ θυμηθῶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ξεχάσω…

Νὰ θυμηθῶ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ ξεχάσω...

Ἡμέρα μνήμης σήμερα …
γιὰ ὅλους μας…
γιατὶ ὅλων οἱ καταγωγὲς ῥιζώνουν ἐκεῖ…
ἐκεῖ, Συνέχεια

Κι ἔτσι ἁπλᾶ ἐλευθερώνεσαι…

Κι ἔτσι ἁπλᾶ ἐλευθερώνεσαι…

Κι ἔτσι ἁπλᾶ ἐλευθερώνεσαι...

σκίζεις σὰν βέλος τὸν ἀέρα…
μένω μόνο νὰ θυμᾶμαι… γκρίζες εἰκόνες… ἀρχαίους κλιβάνους…
σὰν νὰ ἤθελες τὸν πόνο νὰ ἐξαγνήσῃς… Συνέχεια

Δέν ὑπάρχει ἕνα ὅπλο;

Οἰκόπεδο μὲ δόσεις…

μία δραχμή… μία στάλα αἷμα…
καὶ μετὰ τουβλάκι τουβλάκι νὰ σηκώνῃς τοίχους… Συνέχεια