Ψάχνοντας τὸν Ἕλληνα …μέσα μας!!!

κάποτε… οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν σὰν Ἕλληνες…

ὥσπου ἦλθαν στὴν θέση τους κάποιοι ποὺ μιλοῦσαν σὰν «ἕλληνες»…

Συνέχεια

Ὕμνοι (;;;) γιὰ τὴν «παγκόσμια ἡμέρα ποιήσεως»!!!

Παγκόσμιος ἡμέρα ποιήσεως σήμερα…

Θὰ σᾶς παρουσιάσω δύο ποιητὲς ποὺ ὅταν τοὺς διάβασα παράτησα τὴν ποίηση αὐτό-ἐτέθην ἐκτὸς συναγωνισμοῦ καὶ τώρα ἀρμέγω βουβάλια στὴν Βόρειο Ἑλλάδα ἐνῶ τὶς ἐλεύθερες ὧρες μου μεταφέρω παγόβουνα στὰ μπαράκια τῆς Ἰσλανδίας καὶ δόξα νὰ ‘χῃ ὁ γιαραμπὴς τὴν βγάζω… Καί τό βασικότερο; Δὲν γελοῦν πιὰ μαζύ μου…
Συνέχεια

Δὲν …ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ ζοῦμε!!!

Ὁ νέος Ὑπουργὸς Προστασίας (λέμε τώρα) τοῦ Πολίτου, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς κατεδικάσθη γιὰ τρομοκρατία, σὲ ποινὴ φυλακίσεως 14 μηνῶν, ἀλλὰ μὲ τριετῆ ἀναστολή!!!…

Συνέχεια

Ψίτ, νεκροί… ἐνοχλεῖτε!!!

Ψὶτ νεκροί…

Συνέχεια

Θὰ ἔχης ὅμως …πλεονεκτήματα!!!

Μπορεῖ νὰ κάηκες, ἀλλὰ δὲν θὰ πληρώσης ΕΝΦΙΑ…
Τὴν δήλωση ἔχεις χρόνο ἔως τὸν Σεπτέμβριο νὰ τὴν καταθέσῃς…
Οἱ τράπεζες σὲ πιστώνουν γιὰ κἅνα ἑξάμηνο…
Καί, φυσικά, ἔρχεται βοήθεια ἀπὸ τὴν Γερμανία γιὰ νὰ «σβήσουν» οἱ φωτιές… Συνέχεια

Ὥρα αὐτο-συντηρήσεώς μας…

Θὰ ἐπανέλθω γιὰ τὸ ζήτημα τῶν πυρκαϊῶν συντόμως, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα, ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ ἐπείγοντος καὶ μόνον, κρατᾶμε αὐτό: Συνέχεια