Δὲν …ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ ζοῦμε!!!

Ὁ νέος Ὑπουργὸς Προστασίας (λέμε τώρα) τοῦ Πολίτου, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς κατεδικάσθη γιὰ τρομοκρατία, σὲ ποινὴ φυλακίσεως 14 μηνῶν, ἀλλὰ μὲ τριετῆ ἀναστολή!!!…

Συνέχεια

Ψίτ, νεκροί… ἐνοχλεῖτε!!!

Ψὶτ νεκροί…

Συνέχεια

Θὰ ἔχης ὅμως …πλεονεκτήματα!!!

Μπορεῖ νὰ κάηκες, ἀλλὰ δὲν θὰ πληρώσης ΕΝΦΙΑ…
Τὴν δήλωση ἔχεις χρόνο ἔως τὸν Σεπτέμβριο νὰ τὴν καταθέσῃς…
Οἱ τράπεζες σὲ πιστώνουν γιὰ κἅνα ἑξάμηνο…
Καί, φυσικά, ἔρχεται βοήθεια ἀπὸ τὴν Γερμανία γιὰ νὰ «σβήσουν» οἱ φωτιές… Συνέχεια

Ὥρα αὐτο-συντηρήσεώς μας…

Θὰ ἐπανέλθω γιὰ τὸ ζήτημα τῶν πυρκαϊῶν συντόμως, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα, ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ ἐπείγοντος καὶ μόνον, κρατᾶμε αὐτό: Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν καταλήξουμε (κατὰ …λάθος) πτώματα!!!

Γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὸ θέμα…

Δὲν φταίνει μόνον ὁ ἐγκληματίας ὁδηγὸς τῆς νταλίκας στὸν Κηφισό, ποὺ ἐσκότωσε δύο ἀνθρώπους…
Φταίει τὸ σκουπίδι ὁ δημόσιος ὑπάλληλος, ποὺ δὲν τοῦ πῆρε τὸ δίπλωμα, ὅταν εἶχε ξανακάνη δυστύχημα λόγῳ καταναλώσεως ἀλκοόλ…
Συνέχεια

Βουλευτικὴ (ὑπέρ) κινητικότης ποὺ …ζαλίζει!!!

Βουλευτὴς Κατερίνα Μάρκου…

Συνέχεια