Χάθηκε ὅμως τὸ ὑπουργεῖο

…ἐγὼ βασικὰ ἤμουν Πασὸκ ἀπ’ ὅταν γεννήθηκα.

Ὅμως κάτι δὲν μοῦ κολλοῦσε καλὰ μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ Πασὸκ καὶ τὴν διακήρυξη τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη καὶ τσατισμένος πολὺ κατέληξα στὴν Νέα Δημοκρατία.

Ἀγωνίσθηκα σκληρὰ καὶ βάναυσα ἐναντίον του Πασὸκ καὶ ἔβγαλα τὴν Νοῦ Δοὺ κυβέρνηση ἀλλὰ δὲν μοῦ πολυάρεσε.

Μετά, τὸ σκέφθηκα καλὰ καὶ εἶδα ὅτι ὁ ἰδεολογικός μου προσανατολισμὸς εἶναι ἀριστερός, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχω περιουσία ποὺ δὲν θέλω νὰ χάσω, δὲν πῆγα στὸ ΚΚΕ καὶ πῆγα στὸν Σύριζα ποὺ εἶχα καὶ γνωριμίες ἀπὸ τὸ παρελθὸν στὸ Πασόκ.

Ἀγωνίσθηκα μὲ πάθος καὶ σὲ λίγο καιρὸ ἔβγαλα τὸ Πασόκ… ἔ sorry… τὸν Σύριζα.
Ὅμως τὰ πράγματα εἶχαν ἀλλάξη πολὺ στὴν πολιτικὴ σκηνὴ καὶ ὁ ἐχθρός μου δὲν ἦταν πιὰ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀλλὰ ὁ Σύριζα, ποὺ ἔκανε τὴν δεξιὰ νὰ μοιάζῃ μὲ λύκειο Ἑλληνίδων.

Τὰ πῆρα ἄγρια, ἔκανα μεταγραφὴ στὴν Νοῦ Δοὺ καὶ ἀποφασίσαμε ἀπὸ κοινοῦ νὰ ὀργανωθοῦμε ἐναντίον τους καὶ νὰ τοὺς διαλύσουμε.

Ὅλα ok… τὰ πράγματα πῆγαν καλά, γίναμε κυβέρνηση, ἀνεγνώρισαν τοὺς ἀγῶνες μου, καὶ πῆρα δῶρο ἕνα ὑπουργεῖο καὶ ἕνα σὲτ παπλωματοθῆκες.

Ξυπνῶ λοιπὸν πρωὶ πρωὶ εὐτυχισμένος καὶ πάω στὸ Ὑπουργεῖο νὰ ἀναλάβω καὶ βρίσκω στὴν καρέκλα μου νὰ κάθετε ὁ Ἄδωνης…

Τί διάλο ῥέ…. ἀπὸ τὶς 5 ξύπνησε;……………………

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χάθηκε ὅμως τὸ ὑπουργεῖο

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χάθηκε ὅμως τὸ ὑπουργεῖο – ONLINE-PRESS

Leave a Reply