Εἶσαι μόνος σου μάγκα μου…

Μὲ δύο λόγια νὰ μὴ σᾶς κουράζω κι ὅλας….

Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἐπέτρεψε τὴν ἀνεξέλεγκτο ῥοὴ μὴ ἐλεγχομένων ὀρδῶν, παίζοντας μὲ ἰδεοληψίες καὶ ξεράσματα.
Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἐπέτρεψε στὴν κάθε Μ.Κ.Ο. νὰ γίνῃ χαλίφης στὴν θέση τοῦ χαλίφου… κράτος ἐν κράτει… «ἀλληλέγγυοι» αὐτοί… ῥατσιστὲς ἐμεῖς.

Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἄγεται καὶ φέρεται στὰ διάφορα διεθνῆ φόρα σὰν τὴν σερβιτόρα τους, ἐπιτρέποντας χωρὶς κὶχ νὰ παίρνονται ἀποφάσεις ποὺ τὸ ἀφοροῦν.

Ἕνα κράτος «χωνὶ» παραβιάζει τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν τοῦ κόντρα σὲ διεθνῆ καὶ ἐθνικὰ δίκαια, παρατάσσοντας ἀπέναντι στοὺς πολίτες τοῦ λαθροεισβολεῖς καὶ πραιτοριανούς.

Ἕνα κράτος «χωνί», ποὺ σύντομα θὰ φέρει τοὺς πολῖτες του ἀντιμετώπους.

Ἕνα κράτος «χωνὶ» ποὺ πουλᾶ ἀγκαλιὰ μὲ τὶς Μ.Κ.Ο. τὶς μεταξωτὲς κορδέλες τῆς συμπόνιας, γιὰ ὅσες «μαννάδες» πετοῦν στὴν θάλασσα, μαζὺ μὲ τὰ ταξειδιωτικά τους ἔγγραφα, τὰ παιδάκια ποὺ ἐνοικιάζουν στὰ παράλια της Τουρκίας, γιὰ νὰ περισυλλεγοῦν τελικὰ μὲ δόξα καὶ τιμὴ ἀπὸ τὰ τσογλανάκια τῆς ὀποίας frontex, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ πόσα πνίγονται καὶ πόσα σώζονται.

Ἕνα κράτος «χωνὶ» ποὺ μαζεύει ἀπὸ τὰ παράλιά του σκισμένα διαβατήρια καὶ κουτάκια iPhone ἀπὸ λαθρομετανάστες ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ κατ’ εὐθείαν στὰ ATM γιὰ τὴν «ἀποζημίωσή» τους, κατ’ ἐντολήν.

Ἕνα κράτος «χωνὶ» θὰ εἶναι ἀπέναντί σου Ἕλληνα πολίτη, ὅταν μοιραία θὰ σκάση ἡ βόμβα ποὺ κρατᾶς στὰ χέρια σου.
Ἐσὺ Ἕλληνα ὡς «ῤατσιστὴς» διαμαρτυρόμενος καὶ τὸ κράτος σου ὡς ὑπερασπιστὴς τῶν «ἀλληλεγγύων», τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ τῶν ξένων ἀφεντικῶν του.
Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἀνίκανο νὰ φυλάξῃ τὰ σύνορά του, ποὺ πουλᾶ μαγκιὰ διὰ μέσου ΠτΔ σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους σὲ ὅσους ἐπιβουλεύονται τὰ πάτρια ἐδάφη μας.

Εἶσαι μόνος σου μάγκα μου καὶ κανόνισε τὴν πορεία σου!

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply