Ὑποχρεωτικὸ «φιλανθρωπισμὸ» πρέπει νὰ πάθουμε

Ὅταν ἡ «φιλανθρωπία» τῶν Μ.Κ.Ο. συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς κουκουλοφόρων ἐναντίον τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ ὅσων πολιτῶν ἀντιδροῦν στὴμ διασπορὰ στὴν χώρα χιλιάδων μὴ δικαιουμένων ἀσύλου παρανόμως εἰσερχόντων μωαμεθανῶν, τότε κάτι βρωμᾶ πολὺ σὲ αὐτὴν τὴν ἐξαναγκαστικὴ «φιλανθρωπία»! Ὁ κάθε νουνεχὴς τὸ ἀντιλαμβάνεται. Φαίνεται διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ.

Δείχνει ὅτι ὑπάρχει μία ἀγαστὴ συνεργασία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἀνάμεσα στὸ ἐπίσημο κράτος καὶ στὸ ἀφανὲς παρακράτος ποὺ χρηματοδοτοῦν ὁ Σόρος καὶ ἡ νέα τάξις.
Διότι τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα σὲ μυστικὲς κουκουλοφορικὲς ὁμάδες ποὺ δροῦν ὑποστηρικτικῶς τῶν δουλεμπορικῶν κυκλωμάτων καὶ τῶν κατὰ βάση ἐχθρικῶν Μ.Κ.Ο., ἐὰν ὄχι ἡ ἐκτέλεσις ἑνὸς κοινοῦ σχεδίου;; Τί ἀνάγκη θὰ εἶχε ἡ «φιλανθρωπία» ἀπὸ τὴν ἄσκηση τρομοκρατίας μέσῳ τζιχαντιστικῶν κουκούλων, ἐάν τά κίνητρά της ἦταν ὄντως φιλανθρωπικά;

Κάποιο λάκκο ἔχει ἡ φάβα καὶ εἶναι βαθύς,
Εὑρισκόμεθα σὲ ὑβριδικό, πρὸς τὸ παρόν, πόλεμο καὶ οἱ κυβερνήσεις μας εἶναι ἐναντίον μας….
Τὸ τελευταῖο κρατῆστε τό. Νὰ τὸ θυμάσθε….

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply