Ζοῦμε σὲ ἕναν νέο Μεσαίωνα ὅπου ἀπαγορεύεται οἱαδήποτε οὐδετερότης

Ζοῦμε ἕνα νεοφεουδαλισμὸ πλέον στὴν Δύση…
Τὸ πακέττο εἶναι ἕτοιμο καὶ συνολικό.
Δικαιωματισμός κλιματικὴ ἀλλαγή, πολιτικὴ ὀρθότης, πολυπολιτισμός, ἀπόῤῥιψις τῶν κοινωνικῶν δομῶν.

Μπροστάρηδες σὲ αὐτὸν τὸν νέο μεσαίωνα οἱ μετὰ μαρξιστὲς καθηγητάδες τῶν ἐλὶτ πανεπιστημίων τῆς Δύσεως, μαζὺ μὲ τὴν κάστα τῶν CEO τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν καὶ τὴν πληρωμένη διανόηση τῆς παραπλανήσεως.
Τὸ πακέττο εἶναι συνολικὸ καὶ παίρνεις ἕνα. Τὰ ἀλλὰ εἶναι δωρεάν.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν σκότεινη παράνοια, φεμινίστρια στὸ Τέξας τῶν ΗΠΑ θέλει νὰ κάνῃ χημικὸ εὐνουχισμὸ στὸν μόλις 7 ἐτῶν υἱό της, γιὰ νὰ μὴν ἀναπτύξῃ τὰ ἀνδρικὰ τοξικὰ χαρακτηριστικά.

Σὲ αὐτὴν τὴν ἀντιπαράθεση ποὺ ἔχουμε πλέον εἰσέλθη, ἐδῶ καὶ δύο-τρεῖς δεκαετίες, ἡ συναίνεσις δὲν εἶναι ἀρετή, οὔτε ἁπλῶς ἀνέφικτος. Εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ καταστροφική.
Ὅλοι θὰ κληθοῦμε ἀργὰ ἡ γρήγορα νὰ διαλέξουμε.
Ἡ οὐδετερότης, δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἐπιλογή.

«Ἕνας»

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply