Γιὰ τὶς εὐρωεκλογὲς χρειάζονται καὶ οἱ …«Γκρίζοι Λύκοι»!!!

Αὐτό, «ὑποτίθεται» ὅτι, εἶναι ἑλληνικὸ ψηφοδέλτιο γιὰ τὶς Εὐρωεκλογές.

Μάλιστα ἔχει πάρει καὶ τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο. Εἶναι τὸ κόμμα τῶν Τούρκων ἐθνικιστῶν «γκρίζων λύκων» τῆς Θρᾴκης, ποὺ βγῆκε πρῶτο σὲ Ξάνθη καὶ Ῥοδόπη, τὸ 2014 μὲ τὸ ὄνομα DEB – ΚΙΕΦ καὶ ζητᾶ ἀναγνώριση «τουρκικῆς» μειονότητος!

Ἤδη ὅμως ἀπὸ τὸ 2014 παραβιάζουν τὸν ἑλληνικὸ νόμο ἀφοῦ ἀναφέρονται σὲ «τουρκικὴ μειονότητα τῆς Θρᾴκης». Εἰσαγγελεὺς γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς δὲν ὑπάρχει φυσικά, ἐφ’ ὄσον δὲν δηλώνουν «Ἕλληνες ἐθνικιστὲς» γιὰ νὰ συλληφθοῦν, ἀλλὰ δηλώνουν «Τοῦρκοι  καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἀπολαμβάνουν τῆς προστασίας τῆς Ἀγκύρας.
Συνεπῶς μποροῦν ἐλεύθερα νὰ δηλώνουν ὅ,τι θέλουν. Τὸ τουρκοκόμμα DEB ἀρνεῖται δηλώσεις σὲ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ κάνει μόνο σὲ τουρκικά.

Βίντεο ἀπὸ τὸ 2014.

Τὸ «Κόμμα Ἰσότητος Εἰρήνης καὶ Φιλίας» (ΚΙΕΦ), ἀποτελεῖ μετεξέλιξη τοῦ κόμματος «Ἐμπιστοσύνη», τὸ ὁποῖο εἶχε ἱδρύση ὁ Ἀχμὲτ Σαδὶκ τὸ 1991.
Ὁ Ἀχμὲτ Σαδὶκ ὁ ὁποῖος ἦταν Ἕλλην πολίτης μὲ τουρκικὴ συνείδηση, ἰατρὸς καὶ πολιτικός.
Τὸ 2010 ἐξελέγη πρόεδρος ὁ Μουσταφὰ Ἀλῆ Τσαοῦς, ὁ ὁποῖος εἶναι μέχρι σήμερα πρόεδρος.
Χαρακτηριστικὴ δήλωσις τοῦ Λεβέντη στὴν Δ.Ε.Θ. ἀνεβασμένη, στὸ κανάλι τοῦ D.E.P. στὸ youtube:

Τὸ σπὸτ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2014 ποὺ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸ στὰ Ἑλληνικὰ βέβαια, στὸ κανάλι τους:

Ἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο ἔχουν κοπῆ ἅπαντα τὰ κόμματα ποὺ ἔχουν σὰν σύμβολό τους σημαῖες καὶ σταυρούς, ἐνεκρίθη τὸ κόμμα τοῦ Σῶῤῥα, ποὺ εἶναι καταδικασμένος γιὰ κακούργημα, ποὺ κατεβαίνει στὶς εὐρωεκλογές, ὁπότε θὰ μᾶς ἐκπροσωπήση μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα, καθὼς ἐπίσης καὶ αὐτὸ τῶν «Γκρίζων Λύκων».

Δὲν ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ ζοῦμε…!!!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply