Ψηφίζοντας (μὲ χαρά!!!) τοὺς …δημίους μας!!!

Πρὸ καιροῦ λοιπὸν ἔγραφα, σὲ σελίδα κοινωνικῶν δικτύων, στὴν ὁποίαν γίνονται αὐτόματοποιημένες ἀναρτήσεις ἀπὸ τὸ «Φιλονόη καὶ φίλοι», τὰ ἐξῆς:

Παρακαλῶνται πολὺ οἱ μΠατΣοΚοι, οἱ ΝουΔουλάκηδες, οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι, οἱ Χρυσαυγῆτες, οἱ ΚΚΕδες, οἱ Ποταμίσιοι, οἱ ἀνταρCIAις καὶ οἱ λοιποὶ κομματικοὶ λακέδες νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν σελίδα ὁσονούπῳ, διότι θὰ διαγράφονται πάραυτα, μόλις ἐντοπίζονται, γιὰ κομματικὸ προσηλυτισμὸ καὶ παραπληροφόρησιν.
Τοὺς εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς διαφημίζουν καὶ ποὺ ἀσχολῶνται μαζύ μας, ἀλλὰ εἶναι ἰδιαιτέρως κουραστικὸ νὰ ἀπαντᾶμε στὶς σαχλαμποῦχλες τους, ἐφ΄ ὅσον γιὰ ἐμᾶς τὸ θέμα τῆς βλακείας τους δὲν ἀντιμετωπίζεται.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ἡ τοποθέτησις εἶναι σαφὴς καὶ ξεκάθαρος. Ὅστις ἐπιζητᾶ λύσεις μέσα ἀπὸ τὸ κομματικὸ μόρφωμα δὲν δύναται νὰ συζητήσῃ γενικῶς, δίχως προκαταλήψεις. Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν δύναται νὰ διανοηθῇ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Ἀνθρωπότης, παραμένοντας ἀπολύτως ἐξηρτημένοι ἀπὸ τὰ ψίχουλα μίας πιθανῆς ἐλεημοσύνης.
Αὐτὰ λοιπὸν τὰ πρόσωπα, ποὺ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ ὅσα ἤδη ἔχουν ἀποκαλυφθῆ, ἐμμένουν στὸ νὰ δίδουν περιθώρια ὑπάρξεως στὰ κόμματα, κατ’ ἐμᾶς εἶναι συνεργοὶ τοῦ ἐν συνόλῳ ἐγκλήματος κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.

Ἐὰν ἐπὶ πλέον ἀδυνατοῦν νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ τὸ ὑποψιασθοῦν, τότε μᾶς ὑποψιάζει ἐμᾶς γιὰ ἄλλες …σχέσεις μὲ τὰ κόμματα ποὺ ἐκπροσωποῦν. Αὐτὸ οὔτε μᾶς ἀρέσει καὶ οὔτε θὰ τὸ ὑποστηρίξουμε, ἀκόμη καὶ διὰ τῆς σιωπῆς μας, ἐφ΄ ὅσον τὰ «τρολαρίσματά» τους (διότι περὶ αὐτῶν πρόκειται) εἶναι ἁπλῶς χρονοβόρα. Ὅλοι μας ἤδη εἴμαστε ἀρκετὰ πιεσμένοι, ἀπὸ τὶς διάφορες συνθῆκες τῆς καθημερινότητός μας, γιὰ νὰ ἀναλωνόμεθα μὲ ἀπαντήσεις καὶ σχολιασμοὺς καὶ συζητήσεις καὶ στῶν κομματο-ἐκπροσώπων τὶς ἀπόψεις, τὶς κραυγὲς καὶ τὶς προπαγάνδες. Μᾶς ἀρκεῖ ποὺ ἔχουμε τόσα βάρη… Ἂς ἀρχίσουμε λοιπόν, σιγά-σιγά, νὰ ξεφορτωνόμεθα καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς βαραίνουν.

Συμπληρωματικῶς.
Οὐδέποτε προσπαθήσαμε νὰ χαράξουμε κομματικὴ γραμμή, μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας, παρὰ μόνον πολιτικὸ τρόπο ἀντιλήψεως καὶ σκέψεως. Τὸ νὰ παραθέτουμε δημοσίως τοὺς προβληματισμούς μας, σαφῶς καὶ μᾶς ἐκθέτει ὡς ἄτομα, ἀλλὰ οὐδέποτε μᾶς στιγματίζει γιὰ συμπάθειες ἢ ἀντιπάθειες. Ἀρνούμεθα τὴν κομματικὴ προπαγάνδα ἐν τᾦ συνόλῳ της κι ὄχι στὰ ἐπὶ μέρους της.

Αὐτὰ λοιπὸν ἐνεγράφησαν στὶς 30 Ὀκτωβρίου τοῦ 2018, κατόπιν πολλαπλῶν ἐπιθέσεων ἀπὸ χρυσαύγουλα, ἀπὸ τΣΡΥΡΙΖΑιόπανα, ἀπὸ μΠατΣοΚαρίες, ἀπὸ Νουδουλοποιημένους, ἀπὸ Ποταμοπνιγμένους, ἀπὸ καμμενοεγκεφάλους, ἀπὸ ΚουΚουετζῆδες καὶ ἀπὸ Λεβεντοπαπαγάλους.  Ἡ ἄρνησίς μας νὰ ἀπαντήσουμε στὶς ὁποῖες καφρίλες τους ἐκλαμβάνετο ὡς ἀδυναμία παραθέσεως ἀντιλόγου. Ἡ ἀπομάκρυνσις αὐτῶν τῶν ἀτόμων ἀπὸ τὶς σελίδες μας, γιὰ λόγους καθαρὰ καὶ μόνον δικῆς μας ἡρεμίας, ἐκλαμβάνετο ὡς …φίμωσις. Ἡ προσωπική μας τοποθέτησις στὴν μὴ ἀποδοχὴ τοῦ (κατ’ ἐπίφασιν) ἐκλογικοῦ συστήματος, ἐκλαμβάνετο ὡς …ἐξυπηρετήσεις πρὸς τὸ …σύστημα.

Διαβάσαμε ἀμέτρητα προσβλητικὰ σχόλια, γίναμε δέκτες πολλῶν γελοίων καὶ ἀκραίων ἐπιθέσεων καί, θεωρητικῶς, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπεραμυνθοῦμε τῶν θέσεών μας. Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἀποφασίσαμε νὰ ἀπέχουμε τῶν ἀντιπαραθέσεων καὶ νὰ παραμείνουμε ἁπλῶς ἐστιασμένοι στὸ θετικό μας ὄνειρο, στὸ νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑπερασπιζόμεθα τὸν Ἀλήθεια, τὶς Ἀξίες μας καὶ ἐν συνόλῳ Ἄνθρωπο ὡς κέντρο τοῦ κόσμου μας, ἀν τί νὰ πολεμοῦμε τὴν ἀρνητικότητα τοῦ κάθε κάφρου.

Τὸ σκεπτικό μας ἔχει ὡς ἐξῆς:

Διαβιοῦμε σὲ κοινωνίες τέτοιες, ὅπου τὸ (ὑποτιθέμενο ἐκλογικὸ) σύστημα εἶναι δημοκρατικό. Δῆλα δὴ τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα (ἐπισήμως) ἀποφασίζονται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ συμμετάσχω ἐγὼ σὲ ἐκλογές, ψηφίζοντας, τότε αὐτομάτως εἶμαι ὑποχρεωμένη νὰ ἀποδεχθῶ τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ θὰ ὀρίσουν οἱ κάλπες καί, κατ’ ἐπέκτασιν εἶμαι ὑποχρεωμένη κατὰ πρῶτον νὰ τὸ ὑπαρασπισθῶ, ἀκόμη κι ἐὰν διαφωνῶ πλήρως καί, κατὰ δεύτερον, εἶμαι ἐπὶ πλέον καὶ ὑποχρεωμένη νὰ ὑποταχθῶ, ἄνευ ἀντιῤῥήσεων στὶς ἀποφάσεις τῆς τοπικῆς ἢ τῆς ἐθνικῆς ἢ τῆς εὐρωπαϊκῆς (ὑποτίθεται) δημοκρατικῶς ἐκλεγμένης ἐκπροσωπήσεώς μου.
Συνεπῶς ὅσο στραβὲς κι ἐὰν εἶναι αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ συμμετέχω στὶς ἐκλογικὲς διαδικασίες, ὀφείλω καὶ νὰ τὶς ἀποδέχομαι μὰ κυρίως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα νὰ τὶς ὑπερασπίζομαι, ἀνεξαρτήτως τοὺ ἐὰν στρέφονται, ἤ ὄχι, ἐναντίον μου. 

Ἄλλως τέ, ὡς γνωστόν, στὶς δημοκρατίες δὲν τίθεται ζήτημα ἀτομικῆς εὐθύνης, ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχει μόνον ἡ συλλογική. Κι ἔτσι καὶ οἱ σημίτηδες καὶ οἱ καραμανλῆδες καὶ οἱ GAPατοι καὶ οἱ σαμαρᾶδες καὶ οἱ τσίπ(ρ)ηδες ἢ ἀκόμη καὶ οἱ παπαδήμιοι, ἐφ΄ ὅσον προέρχονται ἀπὸ δημοκρατικῶς ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους μας, αὐτομάτως, θέλουμε δὲν θέλουμε, νομιμοποιῶνται καὶ οἱ παράνομοι εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιστέκονται. Τοὐλάχιστον αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὸ ὑπάρχον Σύνταγμα καὶ τὸν ὑπάρχοντα ἐκλογικὸ νόμο.
Συνεπῶς ἐγὼ εἶμαι λάθος κι ὄχι αὐτοί.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ἐὰν ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τὶς συζητήσεις μας τὴν (ὁποιανδήποτε, μικρῆς ἢ μεγάλης ἐκτάσεως) νοθεία, τότε τὸ κεντρικὸ σκεπτικὸ τοῦ μέσου ψηφοφόρου εἶναι τὸ νὰ ἐκλέξῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἐκπροσώπους τοῦ συνδυασμοῦ ἢ τοῦ κόμματός του, πρὸ κειμένου αὐτοὶ νὰ διαχειρισθοῦν τὰ τοπικά, ἐθνικὰ ἢ εὐρωπαϊκὰ θέματα. Δῆλα δὴ ὁ μέσος μετέχων στὶς ἐκλογὲς ψηφοφόρος ψηφίζει διότι ἐλπίζει πὼς τὸ δικό του κόμμα θὰ ἀνακηρυχθῆ κόμμα πλειοψηφίας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν οἱ θέσεις τοῦ δικοῦ του κόμματος θὰ διέπουν τὶς ἐπερχόμενες ἀποφάσεις Δήμων, βο(υ)λῆς καὶ εὐρωκυνοβουλευτικῆς ὁμάδος. Δῆλα δὴ ὁ μέσος ψηφοφόρος μετέχει τῆς κάθε ἐκλογικῆς διαδικασίας ὄχι γιὰ νὰ ὑποταχθῇ στὶς ἀποφάσεις τῆς ἐκάστοτε ἐκλεγμένης ἐκπροσωπήσεώς του ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὶς δικές του θέσεις στοὺς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!)  ἰδεολογικοὺς ἀντιπάλους του,.
Συνεπῶς…:

  • Ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος, πάντα θὰ ὑπάρχουν μερίδες ψηφοφόρων δυσαρεστημένες καὶ μερίδες ψηφοφόρων εὐχαριστημένες, ποὺ ὅμως μεταξύ τους θὰ καλλιεργεῖται μῖσος κι ἔχθρα, ἐφ΄ ὄσον ὁ καθεὶς κόπτεται γιὰ τὴν «ἰδεολογική» του τσέπη.
  • Πάντα κάποιοι …«ἐκλεκτοὶ» θὰ ἐξυπηρετῶνται καὶ πάντα κάποιοι, μὴ …«ἐκλεκτοί» θὰ πληρώνουν τὸ …μάρμαρο!!!
  • Πάντα τὸ (φερόμενο ὡς) πλειοψηφικὸ κόμμα θὰ ἀποφασίζη, ἀκόμη καὶ εἰς βάρος τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ, ὅπως ἔως σήμερα συμβαίνει.

Ὁποία δική μας ἄρνησις ἢ ἀντίδρασις ἢ τέλος πάντων, ἀκόμη καὶ δευτέρα σκέψις, εἶναι ἀνοικτὰ παράνομος καὶ ἐχθρικὴ καί, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς ἔχουμε ἐξ ἀρχῆς ἀποδεχθῆ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία ὡς νόμιμο, αὐτομάτως εἶναι καὶ νόμιμος κάθε προσπάθεια τοῦ καθεστῶτος νὰ μᾶς φιμώσῃ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς ἐξοντώσῃ.

Τέλος, ἐὰν ἀναλογισθῶμεν πὼς ὄλα αὐτά, τὰ περὶ Συντάγματος, τὰ περὶ δημοκρατίας καὶ τὰ περὶ ἐκλογῶν διέπονται ἀπὸ ἕνα σημεῖον «κλειδί», τότε ἴσως νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ἐὰν πράγματι στρέφονται ἢ ὄχι ἐναντίον μας καὶ τὸ ἐὰν τελικῶς καταλήγουμε νὰ νομιμοποιήσουμε, διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ (δῆλα δὴ ψηφίζοντας), κάθε εἰς βάρος μας ἔγκλημα.
Τὸ σημεῖον-«κλειδὶ» λέγεται τόκος.

Ὅταν θὰ μᾶς ἀπαντήσουν μὲ ἀλήθειες κι ὄχι μὲ …ἀσάφειες, τότε καὶ μόνον τότε θὰ σκεφθῶ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον θὰ συμμετάσχω σὲ ἐκλογές τους.
Ἔως τότε ἀρνοῦμαι νὰ συνεργήσω καὶ νὰ ὑποκύψω καὶ νὰ ἀποδεχθῶ προειλημμένες εἰς βάρος μου ἀποφάσεις, ἀπὸ στοές, λέσχες καὶ «εὐαγῆ ἰδρύματα».

Πρῶτα θὰ μοῦ ἀποδείξουν λοιπὸν πὼς τὸ ἐκλογικό τους σύστημα θὰ ὑπηρετήση ἐμέναν καὶ τοὺς συνανθρώπους μου καὶ μετὰ θὰ συζητήσουμε γιὰ συμμετοχή μου. Ἔως τότε ἀρνοῦμαι ἀπολύτως συνειδητῶς νὰ «νομιμοποιήσω» τὶς ἀνομίες τους, τοὺς μισανθρωπισμοὺς τους καὶ τὴν γενοκτονία μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θὰ ἢθελα λοιπὸν κάποιος ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ποὺ σήμερα ἐμφανίζονται ὡς μελλοντικοὶ «σωτῆρες» μας, νὰ τοποθετηθῇ ἀνοικτὰ ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ τόκου καὶ τοῦ τοκογλύφου, ποὺ διὰ τῆς …σιωπῆς τους, ἐδῶ καὶ δύο (ἐπισήμως) αἰῶνες, «νομιμοποιεῖται».

Θὰ ἢθελα, ἐπὶ τῆς οὐσίας, νὰ μᾶς ἐμφανίσουν τοὺς «χορηγούς» τους, τὶς στοὲς καὶ τὶς λέσχες ποὺ τοὺς προωθοῦν καὶ νὰ δηλώσουν ἀνοικτὰ τὸ ἐὰν θὰ ὑπηρετήσουν ἀλλότρια συμφέροντα ἢ αὐτὰ τὰ ὀποία, πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ὑποτίθεται πὼς πρεσβεύουν.

Θὰ ἢθελα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μετέχουν τῶν ἐκλογῶν ὡς ὑποφήφιοι, ἀνεξαρτήτως κόμματος, νὰ τοποθετηθοῦν ἀνοικτὰ ὑπὲρ ἤ κατὰ τοῦ «χρέους» καὶ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς εἶναι ὑπαρκτὸ κι ὄχι ἐπιβεβλημένο διὰ τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς πλαστογραφίας.

Θὰ ἢθελα, δίχως εὐφάνταστες πσωῤῤαίικες ὑστερίες, νὰ μᾶς ἀποδείξουν τὸ ἐὰν καὶ τί χρωστᾶμε, τὸ ποῦ καὶ κυρίως τὸ γιατί πρέπει νὰ πληρώνουμε κι ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας καὶ τὰ δισέγγονά μας «μαγειρεμένη λογιστική». Αὐτοὶ πρέπει νὰ τὸ ἀποδείξουν καὶ αὐτοὶ ὑποχρεοῦνται νὰ μᾶς ἐνημερώσουν, ὄχι μόνον γιὰ τὶς δικές τους θέσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς θέσεις τῶν ἀντιπάλων τους, πρὸ κειμένου νὰ λάμπῃ διαρκῶς ἡ ἀλήθεια, σὲ κάθε σημεῖον τῆς διαδικασίας.

Θὰ ἢθελα, γιὰ μίαν μόνη φορά, ὅλοι αὐτοί, νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματά μας μὲ συγκεκριμένα σχέδια, ἀλλὰ καὶ νὰ συνυπογράψουν ἅπαντες οἱ μετέχοντες στὶς ἐκλογὲς ὑπεύθυνες δηλώσεις, ποὺ θὰ τοὺς στέλνουν στὴν φυλακή, ἐὰν δὲν πράξουν τὰ ὅσα ὑπόσχονται. 

Θὰ ἢθελα νὰ μὴν ἐστιάζουν στὸ νὰ στιγματίζουν τὶς ἀνομίες ἢ τὶς ἀνικανότητες τῶν ἀντιπάλων τους, ἀλλὰ νὰ περιγράφουν ἀναλυτικῶς ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑπόσχονται καί, φυσικά, νὰ δεσμεύονται, ἐγγράφως, γιὰ ὅλα αὐτά. Κι αὐτὸ διότι θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι, ἐξ ἀρχῆς, νὰ λογοδοτήσουν ἐὰν δὲν ἐφαρμόσουν τὶς ὑποσχέσεις τους καὶ νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς ἅπαντες. Καὶ αὐτοὶ ποὺ σιώπησαν καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐγκλημάτισαν. Καὶ θὰ πρέπη νὰ προ-ἀποφασισθῇ πὼς ἠ τιμωρίας τους δὲν θὰ γίνη μόνον μὲ κατασχέσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, ἐφ΄ ὅσον ὑποτίθεται πὼς ἐκλέγονται γιὰ νὰ προστατεύσουν τὸν λαὸ κι ὄχι γιὰ νὰ τὸν καταστρέψουν.

Θὰ ἤθελα, ἐπὶ τέλους, νὰ ἐμφανισθῇ κάποιος καὶ νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ σὲ τί ἐταιρικὰ σχήματα ἀνήκουν οἱ δῆμοι, οἱ κοινότητες ἢ καὶ ὅλη ἡ χώρα κι ἐὰν ὑπάρχῃ, βάσει τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, δυνατότης ἀπὸ τὴν πλευρά τους, νὰ ἀντιταχθοῦν σὲ κάθε εἰς βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ ἐπιβουλή. Ἐὰν δὲν ὐπάρχῃ τότε αὐτομάτως εἶναι ἅπαντες ψεῦτες, ὑποκριτὲς καὶ ἐγκληματίες, ἐνᾦ καὶ μόνον ἡ συμμετοχή τους στὴν διαδικασία, συνιστᾶ ἔγκλημα παραπληροφορήσεως, ἐξαπατήσεως καὶ ἐθνικῆς προδοσίας.

Θὰ ἤθελα δῆλα δὴ ἀπὸ κάθε ἔναν ὑποψήφιο, μὰ καὶ ἀπὸ ὅλους μαζὺ συνολικῶς, νὰ τοποθετηθῇ σαφῶς καὶ ἀνοικτὰ μὲ τὴν ἀλήθεια, ὑποχρεώνοντας καὶ τοὺς (φερομένους ὡς) ἀντιπάλους τους νὰ ἀπαντήσουν μὲ εἰλικρίνεια, γιὰ νὰ μάθουμε κι ἐμεῖς τὸ ποιὸς εἶναι ποιός.

Θὰ ἢθελα νὰ γίνουν σταυροφόροι τοῦ Δικαίου, τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ἐλευθερίας ὅλων μας, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ζόρι, κι ὄχι νὰ ἀλληλοκαλύπτονται.

Πολλὰ θὰ ἤθελα ἀλλὰ θὰ μείνω μὲ τὶς ἐπιθυμίες μου, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ψηφίζοντας (μὲ χαρά!!!) τοὺς …δημίους μας!!!

Leave a Reply