Χαρίζοντας μὲ τὸν …«νόμο» κι ἐλέῳ μνημονίων!!!

Ἡ ΕΛ.ΒΟ. πωλεῖται γιὰ μόλις …10.000.000 €…

273.000 m2 εἶναι μόνον τὸ οἰκόπεδο…

65.000 m2 στεγασμένος χῶρος, ἀποτελεῖ μόνον τὸ ἀκίνητο…

Ὅλα αὐτά, σὺν τὴν ἀξία τοῦ Brand, σὺν τὸν βιομηχανικὸ καὶ κατασκευαστικὸ ἐξοπλισμό, σὺν τὰ σχέδια, σὺν τὸ πελατολόγιο, μὲ μόνον …10.000.000€

Πιὸ λίγο ἀπὸ ὅσο κοστίζει ἕνας …παίκτης τῆς καλαθοσφαιρίσεως (Μπάσκετ)!!!!

«Τρελλάθηκε τὸ ἀφεντικὸ καὶ τὰ ἔβαλε τζᾶμπα!!!»

Λεχρίτες καὶ προδότες ὁλκῆς!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply