Φιλοτήματος …ἔλλειψις!!!

Ἔτσι Κυριάκο μου!!!

Μεγάλο ἐλλείψημα φιλοτίματου,
κάποιοι νὰ ἀποφεύγουν τὰ πληρώματα στὰ προστίματα…

Πρέπει, τὰ προστίματα νὰ πλερώνονται
τὰ μιστὰ νὰ καταβάλονται
τὰ ἀποστήματα νὰ σπάζονται
τὰ ἀπευθύνσματα νὰ γίνονται «σκαλοπάτια στὰ ἀνηφορίσματα»

Ὄχι ἄλλα κρέατα…

«…σκίζω τὶς μάσκες, ἀνασηκώνω τὰ κρέατα,
δὲν γίνεται, λέω, κάτι ἀθάνατο ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ κρέατα,
αὐτὸ ζητῶ, αὐτὸ θὰ ζωγραφίσω.

Ὅλα τὰ ἄλλα, μάσκες, κρέατα, ὀμορφιές,
τὰ χαρίζω στοὺς Τιτσιάνους καὶ Τιντορέτους, μὲ γειὰ χαρά τους!»

Παρατέντωσέ με, Κύριε, κι ἂς σπάσω!

Πολυζωΐδης Θανάσης

εἰκόνα

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply