Γιά ποίαν σημαία κλαῖν οἱ πατριῶτες;

Γιά αὐτήν;

Ναί, πράγματι προσέβαλαν τὰ ἐν λόγῳ ἄτομα ἕνα (ἐπισήμως) ἐθνικό μας σύμβολον.
Μά εἶναι πράγματι ἔτσι ἤ ἔτσι μᾶς ἔμαθαν νά πιστεύουμε; Συνέχεια

Φωτογραφίες …«πειραγμένες» ἀπὸ τὰ Lidl!!!

Ἂς ἐξηγήσῃ κάποιος στὰ Lidl ὅτι τὸ νὰ παίρνῃς μία φωτογραφία ἑνὸς αἰγαιοπελαγίτικου τοπίου μὲ μία ἐκκλησία καὶ ἔνα καμπαναριὸ καὶ νὰ ἀφαιρῇς καὶ στὰ δύο τὸν σταυρὸ ἀπὸ ἐπάνω, εἶναι προκλητικό, τοὐλάχιστον!!!

Συνέχεια

Νέα προσβολὴ θρησκευτικῶν συμβόλων.

Προσβολὴ θρησκευτικῶν συμβόλων καὶ θρησκείας γενικῶς.
Ἐμεῖς δηλαδή τί θά ἔπρεπε νά ἔχουμε κάνει σὲ ὅσους ἐπιδίδονται σέ τέτοιες χυδαιότητες καί δίχως καμμία πρόκληση ἀπ’ τὴν πλευρά μας;
Λοιπὸν κάποιοι εἶναι ὥρα νὰ μαζευτοῦν.
Συνέχεια

Τὸ γαλάζιο τῆς …ἡρεμίας!

H Νέα Τάξη φοράει τα γαλάζια της ηρεμίας…  Συνέχεια

Ποιός ἔχει …ἀποκλειστικὸ «δικαίωμα» χρήσεως σέ παναρχαίους συμβολισμούς;

Η ΙΕΡΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ

Γιὰ ποία αἰτία ὑπάρχει τέτοια ἐμμονὴ ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ ἀποδίδονται παγκόσμια πολυθεϊστικὰ σύμβολα καὶ χαιρετισμοὶ στὸ ναζιστικὸ καθεστώς, τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι καλῶς γνωστόν ὅτι δὲν εἶχε καμμία σχέση οὔτε μὲ τὴν δημιουργία τους οὔτε μὲ κάποιο …ἀποκλειστικὸ «δικαίωμα» χρήσεως; Συνέχεια

Τέχνη καὶ Βαρβαρότητα.

«ἄγαλμα πᾶν ἐφ’ ᾧ τις ἀγάλλεται»
ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑ

Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἕνας Αὐστριακὸς συλλέκτης ἔργων τέχνης, ἀγόρασε σὲ δημοπρασία τὸν πίνακα «Ἡλιοβασίλεμα πάνω ἀπ’ τὴν Ἀδριατική» (1910). Ὁ πίνακας συνοδευόταν ἀπὸ πιστοποιητικὸ ἐμπειρογνωμόνων ὅτι τὸ ἔργο ἀνήκει στὸ χαρισματικὸ πινέλο τοῦ Ραφαὲλ Ἰωακείμ Μπορονάλι, ἑνὸς ἐκ τῶν φωτεινοτέρων ἐκπροσώπων τῆς ἐξπρεσσιονιστικῆς σχολῆς. Στὴν πραγματικότητα ὁ καμβὰς ζωγραφίστηκε ἀπὸ ἕνα πινέλο, τὸ ὁποῖο ἔδεσε στὴν οὐρὰ ἑνὸς γαϊδάρου μία ὁμάδα καλλιτεχνῶν, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Roland Dorzhele. Μάλιστα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐμπνευσμένης δημιουργίας δὲν παρέλειψαν νὰ φωτογραφίσουν τὴ στιγμή. Τὸ δὲ ὄνομα Boronali ἀποτελεῖ ἀναγραμματισμὸ τῆς λέξεως Συνέχεια