Ἅγιος Βασίλειος καὶ ὄχι Σάντα Κλάους.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεννήθηκε γύρω στὸ 330 μ.Χ. στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Προερχόταν ἀπὸ πλούσιο χριστιανικὸ οἶκο εὐγενῶν. Ἀπὸ νεαρῆς ἡλικίας σπούδασε στὰ σημαντικότερα ἐπιστημονικὰ πνευματικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς τουˑ στὴν Καισαρεία, στὸ Βυζάντιο, στὴν Ἀθήνα. Καταρτήστηκε σὲ ἐπιστήμες ὅπως φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, ἀστρονομία, ἰατρική. Ὁ ἴδιος δίδασκε ρητορικὴ τέχνη. Οἱ ἀρετὲς του τὸν Συνέχεια

Τὰ ἐθνικά μας σύμβολα ὑπὸ διωγμόν.

 

Τὶς ἡμέρες αὐτές, ὅπως εἶναι γνωστό, προωθεῖται μία ἐντέχνως κατασκευασμένη δαιμονοποίηση, ἐνοχοποίηση καί, ὡς ἕνα βαθμό, ποινικοποίηση τῶν ἐθνικῶν μας συμβόλων. Μὲ ἀφορμὴ ἕναν φόνο που διεπράχθη ἀπὸ κάποιον φερόμενο ὡς ἐθνικιστή, κατασυκοφαντεῖται μία ὁλόκληρη ἰδεολογία μέσῳ τῆς εἰκοσιτετραώρου πλύσεως ἐγκεφάλου  τῶν πολιτῶν διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐθνοαποδομήσεως.

  Συνέχεια

Ἡ …Συνωμοσιολογία τῶν Ὀλυμπιακῶν τελετῶν τοῦ Λονδίνου.

Εἶναι μεγάλο τὸ κείμενον ἀλλὰ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἐπισημάνσεις.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ δὲν εἶναι πὼς γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ἡ παγκόσμια τάξις πέρασε τὰ μηνύματα ποὺ ἤθελε.
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ εἶναι πὼς ἐλάχιστοι τὰ πρόσεξαν!

Βέβαια θὰ μπορούσαμε νὰ βροῦμε κι ἄλλα πολλὰ στοιχεῖα, ὅπως γιὰ παράδειγμα πὼς ὅλα αὐτὰ κινοῦνται στὴν σφαίρα Συνέχεια

Ἡ ἄκριτος βία τῶν «ἀντιφασιστῶν» καὶ τῶν ἠλιθίων!

Θὰ μποροῦσα νὰ δεκτῶ ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη τὴν ἄγνοια γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἑλληνικὴ παιδεία. Θὰ μποροῦσα ἀκόμη καὶ νὰ τοὺς κατανοήσω… Νὰ τοὺς ἀγνοήσω… Ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ συμβαίνει μέσα στὸν τόπο ποὺ γέννησε τὴν φιλοσοφία, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὸν Ἀνθρωπισμὸ, ὄχι, δὲν τὸ δέχομαι. Δὲν τὸ ἀγνοῶ! Δὲν τὸ παρακάμπτω!
Θυμώνω, ἐξοργίζομαι… Πονάω!!!! Προσέξτε αὐτὸ τὸ σκίτσο… Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ τὴν γνώμη σας καὶ τὶς σκέψεις σας…

Παρατηρήσατε μὲ προσοχὴ τό σκίτσο; 

Βλέπουμε μία Συνέχεια

Ὁ καρκίνος τῆς Ἑλλάδας!!!

Περί «σάτιρας και αριστερής προόδου» σήμερα ο λόγος..
Ενα από τα μεγαλύτερα όπλα του συστήματος ή για να είμαστε ακριβιδίκαιοι ΑΥΤΟΥ ΕΔΩ του συστήματος,είναι και η σάτιρα..
Ισως στην προκειμένη περίπτωση είναι το πιο επικίνδυνό του, διότι μέσω του γέλωτος περνάει τεχνιέντως κάποια μηνύματα υποσυνείδητα, που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα είχαν τόση αποδοχή και διείσδυση στην ψυχή και στον νου.

Συνέχεια

Ὁ δρᾶκος τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Μοῦ ἀρέσει νὰ διαβάζω… Καὶ οἱ ψηφιακὲς βιβλιοθῆκες εἶναι τὰ μέρη ποὺ συχνάζω.
Ἀνακαλύπτεις πολλὰ ἐνδιαφέροντα πράγματα:
Ποιὸς Γάλλος πρέσβης π.χ. στὰ μισὰ τοὺ 19ου αἰῶνα κουβάλησε μπαούλα μὲ ἀρχαιότητες στὸ Παρίσι…ἣ γιὰ τὰ τεράστια ὀστὰ ἀπὸ δράκους (μαστόδοντα – παλαιοθηρία) ποὺ ἀνακάλυψε ὁ κος Ζυγομαλᾶς στὸ ὃρος Ὂθρυς τῆς Φθιώτιδος! Πραγματικὰ, πολὺ ἐνδιαφέροντα!

Συνέχεια