Χριστιανικὰ σύμβολα.

Χριστιανικὰ σύμβολα.1Κορώνα πάπα, παρμένη ἀπὸ τὸν Ἀνουνάκι θεό.
Ἐπιτέλους κάπου συμφώνησαν…
Ὄχι συνέχεια μάλωμα…

Παναγιώτης Δαρίβας

Χριστιανικὰ σύμβολα.2

Κορώνα δεσπότου, ὀρθοδόξου, παρμένη ἀπὸ τὸν Ἀνουνάκι θεό.Χριστιανικὰ σύμβολα.3

Παναγιώτης Δαρίβας

Χριστιανικὰ σύμβολα.4Χριστιανικὰ σύμβολα.5Στὶς δύο πρῶτες φωτογραφίες ἡ μεγάλη θεά, μὲ περιστέρι (Κνωσσός) καὶ στὴν τρίτη ἡ Παναγία μὲ περιστέρι.Χριστιανικὰ σύμβολα.6

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

 

(Visited 270 times, 1 visits today)
Leave a Reply