Θές νά κάνῃς τό παιδί σου ὀλυμπιονίκη; Τρέχα στὴν Κίνα.

Θές νά κάνῃς τό παιδί σου ὀλυμπιονίκη; Τρέχα στὴν Κίνα.3 Ὅταν τὸ εἶδα ἀνατρίχιασα!!!

Καὶ δὲν μὲ πείραξε τόσο ἠ ἀνανδρεία τῶν προπονητῶν, ὅσο ἡ ἀναισθησία καὶ ἡ ἀνικανότης τῶν γονέων, ποὺ παραδίδουν τὰ παδιά τους, ἔτσι… Δίχως συνείδησιν… Μόνον πρὸς ἄγραν μεταλλίων!!!!

Εἰλικρινῶς, τὸν πόνο ποὺ εἶδα στὰ μάτια αὐτῶν τῶν παιδιῶν δὲν τὸν ἔχω ξαναδεῖ, παρὰ μόνον σὲ μάτια παιδιῶν ποὺ πεινοῦν! 
Λυπᾶμαι!
Εὔχομαι νὰ φθάνουμε συντόμως στὸ τέλος… Διότι ἡ ὕβρις παρατράβηξε!

Φιλονόη.  

πρώτη δημοσιευσις 8 Αύγούστου 2012

(Visited 31 times, 1 visits today)




2 thoughts on “Θές νά κάνῃς τό παιδί σου ὀλυμπιονίκη; Τρέχα στὴν Κίνα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θές νά κάνῃς τό παιδί σου ὀλυμπιονίκη; Τρέχα στὴν Κίνα. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Κίνα, οἱ δοῦλοι της καὶ ἡ κατάκτησις τῆς Εὐρώπης. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply