Ἀντι-εἰδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

 

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 

 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ζητᾶ ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν νὰ λάβῃ μέτρα.
  Μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις Κάντα.
  Καλά, τά θέλουν ἤ τούς ξεφεύγουν;
  Ζητᾶ τί, ἀπό ποιόν;
  Πλάκα μᾶς κάνουν…
  Κάποιος νὰ τοὺς πῇ πὼς ἡ κυβέρνησις δὲν ἔχει κάποιον λόγο γιὰ νὰ πάρῃ μέτρα, ἐφ΄ ὅσον στοὺς κόλπους της ἐνυπάρχουν ἐπίσης ἀνάλογα πρόσωπα, σὰν κι αὐτὰ ποὺ «ἔδωσε» ὁ Κάντας. Ἐὰν προχωρήσῃ ἡ κυβέρνησις σὰ κάθαρσιν, θὰ μείνουμε …δίχως κυβέρνησιν.
  Συνεπῶς, ἤ ἠλίθιοι εἶναι στὸν τΣΥΡΙΖΑ ἤ μᾶς δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ ἤ, ἀκόμη χειρότερα, κι αὐτοὶ ἔχουν λόγο νὰ πετοῦν κοτσάνες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν.

 • Τὸ Σκανδαλίδιεν θέλει καὶ δὲν θέλει τὸν τΣΥΡΙΖΑ του.
  Καὶ ἀδύνατος σήμερα ἡ συνεργασία ἀλλὰ καὶ νὰ μείνουν «ἀνοικτὲς οἱ πόρτες» γιὰ μελλοντικὲς συνεργασίες. Ἴσα βάρκα τὸ πηγαίνουν, ἴσα πανιά..
  Άφῆστε δὲ ποὺ δικαιολογεῖ τὸ Μπένυ γιὰ τὰ …τσογλανικά του!!!
  Ὅμοιος ὁμοίῳ…

 • Τὰ κουδουνισμένα διακοπεύονται ἀκόμη!!!
  Κάτι δελτία τύπου, ποὺ εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα…
  Μόνον ἐμεῖς ἀκόμη παραμένουμε ἐδῶ…
  Ὅλοι αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν τὶς ζωοῦλες τους…

 

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 

 • Τὸ δούλεμα μὲ τὴν αἰθαλομιχλη καλὰ κρατεῖ.
  Πρόβλημα σαφῶς καὶ ὑπάρχει, ἀλλὰ ὄχι περιβαλλοντικό…
  Οἰκονομικό, εἰσπρακτικό, πολιτικό…
  Τρέχα καὶ γύρευε…
  Πάντως χ@στηκαν γιὰ τὴν αἰθαλομίχλη. Ἄλλο τοὺς κόπτει…

 

ἐθνικοὶ μπελάδες…
(δευτέρα ἐπανάληψις)

 

 

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!!
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!

 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 

 

 • Ὁ Κάντας εἶπε περισσότερα ἀπὸ ὄσα ἔπρεπε…
  Ἐδῶ πλέον ἀρχίζουν νὰ συνδέονται πολλὰ σκόρπια τμήματα πληροφοριῶν.
  Στὴν φυλακὴ ὁ Κάντας, στὴν φυλακὴ ὁ Ἄκης…
  Ἀλλὰ τὰ μεγάλα τὰ κεφάλια εἶναι ἀκόμη ἔξω κι ἑτοιμάζονται, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ μᾶς …σώσουν…
 • Ἐπιχειρηματίας στὸν Ἄλιμο ἐδέχθῃ ἐπίθεσιν ἀπὸ κακοποιούς.
  Ἀπήντησε στὰ πυρά τους μὲ πυρά.
  Γιὰ τὴν ὥρα διεσώθῃ. 

 • Μεγάλο μοῦτρο αὐτὸς ὁ Τομ-μποῦλο-γλου.
  Μὰ πολὺ μεγάλο…
  Προέκυψε ὅμως …ἄμαθος.
  Ξέρεις νά κλέψῃς, ἔλεγε ἡ γιαγιά μου…
  …Ξέρεις νά κρυφτῇς;
  Ἔ, ὁ Τομ-μποῦλο-γλοῦ τελικῶς δὲν ἦταν φτιαγμένος γιὰ αὐτά…
  Τὸ τσαμένο…
  Πάντως ἐλεύθερο κυκλοφορεῖ τὸ τσαμένο… Μπούκωσαν καὶ οἱ φυλακὲς βλέπετε…
 • Κύκλωμα ποὺ ἔκλεβε αὐτοκίνητα ἐξαρθρώθηκε… 
  Διέλυαν τὰ αὐτοκίνητα γιὰ νὰ τὰ μετατρέπουν σὲ ἀνταλλακτικά.
 • Εἴμαστε γιὰ …ξανάστροφες.
  Ἡ χώρα βουλιάζει κι ἐμεῖς τρέχουμε στὶς «Λευκὲς Νύκτες» τοῦ Καμινίου.
  Καλὰ νὰ πάθουμε…
  Μὰ πάρα πολὺ καλὰ νὰ πάθουμε…
  Τέτοιοι ποὺ εἴμαστε, τέτοια κωθώνια χρειαζόμαστε.
 • Οἱ φυλακισμένοι τρομοκράτες τῶν «πυρήνων τῆς φωτιᾶς», πίσω ἀπὸ τὸ «κτύπημα» στὶς πολυεθνικές.
  Κι ἔλεγα, τί βρωμᾶ;
  Τὸ βρῆκα…
  Τρομοκράτες καὶ μὴ χρημαδοτούμενοι ἀπὸ …πολυεθνικὲς ἀποκλείονται.
  Συνεπῶς;
  Συνεπῶς, κατὰ πῶς ἐξελλίσσονται τὰ γεγονότα, μᾶλλον μόνοι τους ἔστησαν τὸ παιχνίδι.
  Γιατί; Ἔ, κάποτε θὰ μάθουμε… Ἐλπίζω μόνον νὰ μὴν εἶναι ἀργά.

 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ τὴν κλείσουν καὶ τὴν ἄλλην ἑβδομάδα…
  Καὶ βλέπουμε…

 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 

 • Εἴμαστε ὅλοι ἀνέντιμοι!!!
  Τὸ ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν θεωρεῖ πὼς οὐδεὶς ἔντιμος ἔχει νὰ φοβηθῇ κάτι ἀπὸ τοὺς ἐλέγχους.
  Σωστά… Ἔτσι ἔπρεπε νὰ εἶναι…
  Ὅμως μᾶς κατήντησαν νὰ διαβιοῦμε λάθρα…
  Ἡ λάθροδιαβίωσις δὲν δηλώνει ἀνεντιμότητα ἀλλὰ ἀνέχεια…
  Ψιλὰ γράμματα…
  Τὸ ὑπουργεῖον μᾶς θεωρεῖ ὅλους ἀνεντίμους.

 • Ὁ Ντράγκι βλέπει ἔξοδον ἀπὸ τὴν κρίσιν.
  Κοιμᾶται κι ὀνειρεύται κι αὐτό…
  Σὰν ὅλα τὰ ὅμοιά του δῆλα δή…

 • Ἀποκλείεται νέο κούρεμα, κατὰ τὸν Γὲνς Βάιντμαν.
  Μάλλιστα μᾶς μαλώνει…
  Ἔ ῥὲ γλέντια…
  Νὰ συμφωνοῦσαν καὶ μεταξύ τους, τὶ καλὰ ποὺ θὰ ἦταν…
  (Ὁ Βάιντμαν εἶναι τραπεζίτης.)
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Εὐτυχῶς… Διότι τὰ πολλὰ τὰ γκάζια…
  καταλλήγουν σὲ ἀτυχύματα… 

 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 

 

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

 

 

 

 

διεθνὴς «σκακιέρα»

 

 • Ὁ ‘Ἐρντογὰν ἐπιτίθεται κατὰ τῶν εἰσαγγελέων.
  Καὶ μὲ τὸ δίκιο του…
  Στημένη δουλειά… Τὸ κατάλαβε…
  Ὄχι διότι τὰ δικά του κουδουνισμένα εἶναι καλλίτερα ἀπὸ τὰ λοιπὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου… ὄχι, δὲν εἶναι…
  Ἀλλὰ νά…
  Ὄχι μόνον θὰ τὸν φᾶν ζωντανό, τώρα πιά, ἀλλὰ τὸ βλέπει ξεκάθαρα…
  Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μὲ τὸν χειρότερον τρόπο.

 • Ἕνας νεκρὸς στὴν Αἴγυπτο.
  Κατὰ τὴν διάρκεια ἐπεισοδίων.
 • Σεισμὸς στὴν Ἀττάλεια.
  Κάτι ἀνάμεσα στὸ 5,9 καὶ τὸ 6,1.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

 

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

 

 

 

Καλημέρα μας.

 

 

 

Φιλονόη

 

 

 

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply