Ἡ ὀμορφιά;

Ἡ ὀμορφιά;Ἡ ὀμορφιὰ ἄλλαξε τὰ γούστα της καὶ μᾶς θέλει ὅλους νὰ σπεύδουμε νὰ ἐξαλείφουμε τὰ σημάδια τοῦ χρόνου ἀπὸ ἐπάνω μας, φουσκώνοντας κάθε μας ῥυτίδα. Βλέπω ὅλο καὶ περισσότερες γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ ἄντρες, νὰ μοιάζουν μεταξύ τους. Ξέρω μιὰ κούκλα, πρῴην κούκλα, ποὺ ἐθίστηκε στὶς πλαστικὲς καὶ μὲ αὐτὰ καὶ μὲ ἐκείνα μοιάζει τώρα μὲ τῇ Donatella Vercase ποὺ κι αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της, μοιάζει μὲ τὸν Mickey Rourke ποὺ κι αὐτὸς εἶναι ἴδιος μὲ τὸν Φλωρινιώτη που κι αὐτὸς μοιάζει μέ …… καὶ ὅλο αὐτὸ εἶναι σὰν τὸ παραμύθι δίχως τέλος. Σὰν ῥεπλίκες σὲ ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας κοντεύουμε να γίνουμε… Ἔλεος πιά!!!!

Δὲν ἀνήκω στὴν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ ὀμορφιὰ μετράει πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἀλλὰ ἀντίθετα πιστεύω ὅτι εἴμαστε μιὰ ὁλότητα.
Μοῦ ἀρέσουν οἱ ἄνθρωποί ποὺ φροντίζουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση ὄσο καὶ μὲ τό πῶς θὰ φροντίσουν τὸ πνεῦμα τους. Εἶμαι ἀντίθετη καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι παρὰ μόνον ἡ ἄποψή μου, μὲ ὅλο αὐτὸ τὸν κακὸ χαμό ποὺ γίνεται μὲ τὸ νὰ παραδίδουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σώματά τους στοὺς πλαστικοὺς χειρουργούς, μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ δίνουν ἕνα φόρεμα γιὰ μεταποίηση στὴν μοδίστρα.

Μὲ τὰ χρήματά μας μποροῦμε νὰ κάνουμε πλαστικὲς καὶ διάφορες μεταποιήσεις ἀλλά ποτὲ δὲν μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε γοητεία. Ἡ γοητεία εἶναι τὸ ἄρωμά ποὺ ἔχει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀποδοχὴ γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ἀγάπη εἶναι τὸ νὰ μπορεῖς νὰ δεῖς τὸν ἑαυτό σου σὰν ὁλότητα, σὰν σύνολο καὶ ὄχι σὰν μιὰ συλλογή.

Γιῶτα Σούσουλα

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply