Ἡ ὀμορφιά;

Ἡ ὀμορφιὰ ἄλλαξε τὰ γούστα της καὶ μᾶς θέλει ὅλους νὰ σπεύδουμε νὰ ἐξαλείφουμε τὰ σημάδια τοῦ χρόνου ἀπὸ ἐπάνω μας, φουσκώνοντας κάθε μας ῥυτίδα. Βλέπω ὅλο καὶ περισσότερες γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ ἄνδρες, νὰ ὁμοιάζουν μεταξύ τους. Ξέρω μιὰ κούκλα, πρῴην κούκλα, ποὺ ἐθίσθηκε στὶς πλαστικὲς καὶ μὲ αὐτὰ καὶ μὲ ἐκείνα ὁμοιάζει τώρα μὲ τῇ Donatella Vercase ποὺ κι αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της, ὁμοιάζει μὲ τὸν Mickey Rourke ποὺ κι αὐτὸς εἶναι ἴδιος μὲ τὸν Φλωρινιώτη που κι αὐτὸς ὁμοιάζει μέ …… καὶ ὅλο αὐτὸ εἶναι σὰν τὸ παραμύθι δίχως τέλος. Σὰν ῥεπλίκες σὲ ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας κοντεύουμε να γίνουμε… Ἔλεος πιά!!!!

Δὲν ἀνήκω στὴν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ ὀμορφιὰ μετρᾶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἀλλὰ ἀντίθετα πιστεύω ὅτι εἴμαστε μιὰ ὁλότητα.
Μοῦ ἀρέσουν οἱ ἄνθρωποί ποὺ φροντίζουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση ὄσο καὶ μὲ τό πῶς θὰ φροντίσουν τὸ πνεῦμα τους. Εἶμαι ἀντίθετη καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι παρὰ μόνον ἡ ἄποψίς μου, μὲ ὅλο αὐτὸ τὸν κακὸ χαμό ποὺ γίνεται μὲ τὸ νὰ παραδίδουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σώματά τους στοὺς πλαστικοὺς χειρουργούς, μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ δίνουν ἕνα φόρεμα γιὰ μεταποίησι στὴν μοδίστρα.

Μὲ τὰ χρήματά μας μποροῦμε νὰ κάνουμε πλαστικὲς καὶ διάφορες μεταποιήσεις ἀλλά οὐδέποτε μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε γοητεία. Ἡ γοητεία εἶναι τὸ ἄρωμά ποὺ ἔχει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀποδοχὴ γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ἀγάπη εἶναι τὸ νὰ μπορῇς νὰ δῇς τὸν ἑαυτό σου σὰν ὁλότητα, σὰν σύνολο καὶ ὄχι σὰν μιὰ συλλογή.

Γιῶτα Σούσουλα

 

Leave a Reply