Λόγχη σημαίνει …ἑτοιμοπόλεμος Ἕλλην!!!

Σκέφθηκε κάποιος ὅτι τό μόνο ἴσως κράτος τῆς Εὐρώπης πού ἔχει ἐπίσημο θρησκεία εἶναι ἡ Ἑλλάς;
Καί, ὅλως τυχαίως, ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης πού δέν ἔχει κἂν ἐθνικό κράτος;

Σαφῶς τὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι στὸν ἰστὸ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ σταυρός.

Τὸ ἵδρυμα Νιάρχος ὅμως δὲν εἶναι κρατικὸ οὔτε Ἐθνικὸ καὶ δὲν εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ τηρῇ τὴν διάταξη τοῦ Συντάγματος….
Ὅπως καὶ ἑγώ, στὸν ἰστὸ τῆς σημαίας τοῦ σπιτιοῦ μου, δὲν ἔχω σταυρό. Συνέχεια

Οἱ κοινωνίες εἶναι ἕνα σύνολον συγκοινωνούντων δοχείων.

Οἱ κοινωνίες εἶναι ἕνα σύνολον συγκοινωνούντων δοχείων.

Οἱ κοινωνίες δὲν εἶναι ἄθροισμα μερῶν, ἀνεξαρτήτων τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Οἱ συντηρητικοὶ καὶ οἱ προοδευτικοί, οἱ ἐλαφρόμυαλοι καὶ οἱ νουνεχεῖς, οἱ σεμνοὶ καὶ οἱ θρασεῖς, οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοί, οἱ ἠθικοὶ καὶ οἱ ἀνήθικοι, οἱ ἀριστεροί, οἱ κεντρῶοι καὶ οἱ δεξιοί, δὲν συγκροτοῦν κλειστὲς ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν, ἐξελίσσονται καὶ διαμορφώνονται ἡ μία ἐρήμην τῆς ἄλλης. Οἱ κοινωνίες εἶναι ἕνα σύνολο συγκοινωνούντων δοχείων, σὲ διαρκῆ σχέσι καὶ ἀλληλεπίδρασι, ποὺ κινῶνται καὶ ἀλλάζουν πάντα σὲ μιὰ ἑνιαία κατεύθυνσι. Συνέχεια

Οὖρα καὶ κόπρανα.

Είδα στον τοίχο ενός νέου ανθρώπου γέλια, ειρωνείες και χαιρέκακα σχόλια για το γεγονός της βεβήλωσης, με ούρα και κόπρανα, της εικόνας του Ιησού σε χωριό της Κρήτης. «Πιθανότατα οπαδοί του Δωδεκάθεου οι δράστες», γράφει το ρεπορτάζ, επειδή σε μια εικόνα είχαν γράψει «Φάτε σκατά κερνάει ο Δίας». Συνέχεια

Ἀνύπαρκτοι θεοί;;;;

Δὲν ἔχει διαφύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἐδῶ καὶ κάποιο διάστημα ὁρισμένοι ψευτοϊερεῖς τῆς ΧΟΕ ἔχουν καὶ πάλι ξαμολυθεῖ νὰ δηλητηριάζουν ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἐθνότητος συστηματικὰ καὶ ὁργανωμένα ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους, μὲ παραμυθάκια ποὺ ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρὸ καταρριφθεῖ. Εἶναι ὥρα νὰ μποῦνε τὰ πράγματα στὴν θέση τους γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἔχουν πάρει τὸ μάθημά τους. Συνέχεια

Θρησκευτικὴ ἀστυνομία!!!

Θρησκευτικὴ ἀστυνομία ἐν δράσει… Νόμος τῆς σαρία…

Συνέχεια

Τὰ ἐθνικά μας σύμβολα ὑπὸ διωγμόν.

 

Τὶς ἡμέρες αὐτές, ὅπως εἶναι γνωστό, προωθεῖται μία ἐντέχνως κατασκευασμένη δαιμονοποίηση, ἐνοχοποίηση καί, ὡς ἕνα βαθμό, ποινικοποίηση τῶν ἐθνικῶν μας συμβόλων. Μὲ ἀφορμὴ ἕναν φόνο που διεπράχθη ἀπὸ κάποιον φερόμενο ὡς ἐθνικιστή, κατασυκοφαντεῖται μία ὁλόκληρη ἰδεολογία μέσῳ τῆς εἰκοσιτετραώρου πλύσεως ἐγκεφάλου  τῶν πολιτῶν διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐθνοαποδομήσεως.

  Συνέχεια