Θρησκευτικὴ ἀστυνομία!!!

Θρησκευτικὴ ἀστυνομία ἐν δράσει… Νόμος τῆς σαρία…

Αὐτὸ εἶναι τὸ μέλλον τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας.
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εἶναι ῥατισμὸς κατὰ ἰθαγενῶν… Οὔτε τρομοκρατία των… Οὔτε ἀντικατάστασίς των… Οὔτε νέος θρησκευτικὸς ἔλεγχος μέσῳ νέας ἀκραίας μορφῆς τρομοκρατικῶν φανατισμῶν… Οὔτε πανθρησκεία… Οὔτε ὅλοι αὐτοὶ εἶναι μισθοφόροι τῶν τοκογλύφων…
Φυσικὰ πράγματα εἶναι αὐτά… Τόσο …«φυσικά» ποὺ τρομάζουν ἀκόμη καὶ οἱ Σύριοι, οἱ ὁποίοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι μουσουλμάνοι ἢ διαβιοῦν, ἀρμονικότατα, μουσουλμάνοι καὶ χριστιανοὶ καὶ τόσοι ἄλλοι.

Ῥάκκα:

Φυσικά πράγματα λοιπόν; Ἔ, δὲν θὰ τὸ ἔλεγα. Μᾶλλον ὅμως εἶναι ἡ νέα πραγματικότης τοῦ πλανήτου ποὺ μᾶς ἑτοίμασαν.
Γίναμε πολλοί; Ἐμ…φυσικά…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply