Κάτι ἄλλο ἐμφανίζεται στήν Μέση Ἀνατολή;

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής, γυρνάει σιγά σιγά σε παλιό status quo όπου οι «δημοκρατίες» τύπου δυτικού, αλλά με Μουσουλμανικό χαρακτήρα, απέτυχαν. Συνέχεια

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι…

Φίλοι τῆς εἰρήνης καὶ φίλοι τοῦ πολέμου.
Φίλοι τῆς ἡσυχίας τους καὶ φίλοι τῆς ταραχῆς.
Ἀθῶοι κι ἔνοχοι ἐμπλεκόμενοι σὲ ἕνα γαϊτανάκι θανάτου…

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 8

Ὁ παπποῦς Ἡράκλειτος ἔλεγε πὼς πόλεμος πάντων πατήρ.
Καὶ ἴσως νὰ γνώριζε κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε. Συνέχεια

Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Καὶ κάτι ποὺ καλὸ εἶναι νὰ ἐπαναλαμβάνεται.
Εἶναι ἀδιανόητον γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ζῇ σὲ ῥὸζ συνεφάκια «προοδευτισμοῦ» καὶ εἰρήνης.
Ἡ χώρα, ἱστορικά, χωρίζει κι ἑνώνει τοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.
Δὲν σέβεται κάποιος τὸ δίκαιον.
Ἡ ἀξιοπιστία καὶ ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἐκ τῶν ὅπων καὶ τῆς ἰσχύος αὐτῶν. Συνέχεια

Νύκτα Πρωτοχρονιᾶς στὸ Βερολίνο…

Νύκτα Πρωτοχρονιᾶς στὸ Βερολίνο..Δεῖτε τὶ ἔγινε στὸ Βερολῖνο τὸ βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Τὰ ὅσα ἔγιναν τὸ βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς μᾶς τὰ ἔδειξαν κατὰ κόρον τὰ κανάλια καὶ τὰ μίντια.
Ἴσως γιατὶ εἶναι σχετικὰ χειραγωγήσιμα καὶ ἐλεγχόμενα. Συνέχεια

Τόσο …«μουσουλμάνοι» καὶ τόσο …«ἰσλαμιστές»!!!

Ἡ ISIS σφάζει ἀδιακρίτως ὅ,τι κι ὅποιον ἀντιστέκεται στὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ τοῦ Ἰσραήλ..
Εἶναι τόσο …«μουσουλμάνοι» ποὺ σφάζουν κατ’ ἀποκλειστικότητα …μουσουλμάνους!!!
Συνέχεια

Οὐδεὶς ἀθῷος!!!

Πόσοι θυμοῦνται αὐτήν τήν εἰκόνα στήν Ὁμόνοια;;;;;

Οὐδεὶς ἀθῷος!!! Συνέχεια