Χάος, ὄχι Νίκη…

Χάος, ὄχι Νίκη...Ὁ Peter Koenig, οἰκονομολόγος καὶ γεωπολιτικὸς ἀναλυτής, τέως στέλεχος τῆς World Bank, εἶναι ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ Χάους, ἕνα ἠθελημένο χάος ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν depopulation agenda καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή του, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συῤῥάξεις σὲ διάφορα σημεία τῆς ὑφηλίου, κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἕνας μικρὸς παγκόσμιος πόλεμος, χρησιμοποιοῦνται:

  1.  τὰ μολυσμένα ἐμβόλια μὲ τὶς προγραμματισμένες ἀσθένειες,
  2. τὰ «πειραγμένα» τρόφιμα τῆς Monsanto καὶ προσεχῶς τῆς κοινοπραξίας Monsanto – Bayer zyklon B, ποὺ μετὰ τὸ ἐπιτυχημένο deforestation μὲ τὸν agent orange, ἀνέλαβε καὶ τὴν depopulat Συνέχεια

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων…

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πρωτοστατεῖ στὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Ο.Η.Ε. ποὺ προεδρεύει, βομβαρδίζοντας ἵδρυμα τυφλῶν παιδιῶν στὴν Ὑεμένη!!! Συνέχεια

Τόσο …«μουσουλμάνοι» καὶ τόσο …«ἰσλαμιστές»!!!

Ἡ ISIS σφάζει ἀδιακρίτως ὅ,τι κι ὅποιον ἀντιστέκεται στὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ τοῦ Ἰσραήλ..
Εἶναι τόσο …«μουσουλμάνοι» ποὺ σφάζουν κατ’ ἀποκλειστικότητα …μουσουλμάνους!!!
Συνέχεια

Ἐμεῖς θὰ …συνετίσουμε ΚΑΙ τὴν Ὑεμένη.

Ἐπεὶ δὴ κάποια πράγματα ἐμεῖς, σὰν χώρα, τὰ ἔχουμε …ἐμπεδόσει, ἀποφασίσαμε νὰ τὰ …γνωστοποιήσουμε καὶ σὲ ἄλλους.
Κι ἔτσι ὁ Κοτζιᾶς (ὁ προβεβλημένος ἐκ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ) ὑπεσχέθη στοὺς Οὐκρανοὺς νὰ τοὺς …ἐκδημοκρατήσῃ!!!

Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ …ἐκδημοκρατίσουμε τὴν …Οὐκρανία!

Συνέχεια

Οἱ …«φίλοι» μας οἱ Σαουδάραβες γενοκτονοῦν τὴν Ὑεμένη!!!

Οι φίλοι «μας» οι Σαουδάραβες «δημοκράτες» σπέρνουν τον θάνατο στην Υεμένη, που θέλησε να αλλάξει στρατόπεδο και να αποκολληθεί από την …«δημοκρατική» Δύση.

Οἱ ...«φίλοι» μας οἱ Σαουδάραβες γενοκτονοῦν τὴν Ὑεμένη!!! Συνέχεια

Ἡ ISIS θέλει νὰ ἀποκεφαλίσῃ ΚΑΙ τοὺς Houthis!!!

Ω, τι έκπληξις!!!
Η ISIS, που δεν έχει ακουμπήσει ούτε τρίχα Ισραηλινού, θέλει να αποκεφαλίσει τους Houthis, που πήραν την εξουσία στην Υεμένη, από τον προηγούμενη ηγέτη της Mansour, που ήταν μαριονέτα του Ισραήλ και της Δύσεως.  Συνέχεια