Χάος, ὄχι Νίκη…

Χάος, ὄχι Νίκη...Ὁ Peter Koenig, οἰκονομολόγος καὶ γεωπολιτικὸς ἀναλυτής, τέως στέλεχος τῆς World Bank, εἶναι ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ Χάους, ἕνα ἠθελημένο χάος ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν depopulation agenda καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή του, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συῤῥάξεις σὲ διάφορα σημεία τῆς ὑφηλίου, κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἕνας μικρὸς παγκόσμιος πόλεμος, χρησιμοποιοῦνται:

  1.  τὰ μολυσμένα ἐμβόλια μὲ τὶς προγραμματισμένες ἀσθένειες,
  2. τὰ «πειραγμένα» τρόφιμα τῆς Monsanto καὶ προσεχῶς τῆς κοινοπραξίας Monsanto – Bayer zyklon B, ποὺ μετὰ τὸ ἐπιτυχημένο deforestation μὲ τὸν agent orange, ἀνέλαβε καὶ τὴν depopulat Συνέχεια

Ῥὸζ κορδέλλα καὶ καρκίνος τοῦ μαστοῦ

Σκεφτείτε πολύ πριν βάλετε την ροζ κορδέλλα:

Πολλοί χορηγοί ευαισθητοποιημένοι στον  καρκίνου του μαστού, βγάζουν  κέρδος από τον καρκίνο.

Δεδομένου ότι κατακλυζόμαστε  και πάλι απο μια πλημμύρα από ροζ κορδέλες, ο Μήνας της  Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. Breast  Cancer Awareness Month  (BCAM), λίγοι άνθρωποι που συμμετέχουν, δίνοντας δωρεές ή αγοράζοντας και προωθώντας  ροζ κορδέλες και προιόντα γνωρίζουν ότι η BCAM ήταν πάντα μια συνειδητή εξαπάτηση, Συνέχεια

Καλὰ τὰ νέα γιὰ τὶς μέλισσες!!!

Ἐπὶ τέλους!
Τὸ πῆραν ἀπόφασι!
Κι ὄχι μόνον τὸ πῆραν ἀπόφασι, ἀλλὰ πασκίζουν νὰ νομοθετήσουν ὑπὲρ τοῦ περιορισμοῦ χρήσεως συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, σὲ συγκεκριμένες καλλιέργειες, σὲ συγκεκριμένες χρονικὲς περιόδους, ποὺ ἀποδεδειγμένα βλάπτουν τὶς μέλισσες.
Καὶ μεταξύ μας..
Νομίζω πὼς δὲν εἶχαν σὰν στόχο τὶς μέλισσες ἀλλὰ ἐμᾶς.
Ὄχι γιὰ νὰ μᾶς προστατεύσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ἀφανίσουν.
Συνέχεια