Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων…

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πρωτοστατεῖ στὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων ΔικαιωμάἩ Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων...2των τοῦ Ο.Η.Ε. ποὺ προεδρεύει, βομβαρδίζοντας ἵδρυμα τυφλῶν παιδιῶν στὴν Ὑεμένη!!!

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων...1

πηγὴ

Τὸ ἄγος τοῦ συγχρόνου κόσμου δὲν ξεπλένεται μὲ τίποτα!!!

Ἀλέξανδρος

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply