Ἡ «Ἀπαγόρευσις πεδίου μαχῶν» γιὰ τὴν Συρία…

Κόκκινος κύκλος S300.
Μπλὲ κύκλος
S400…

Ἡ «Ἀπαγόρευσις πεδίου μαχῶν» γιὰ τὴν Συρία...

Στὴν Συρία πλέον ἔχουμε οὐσιαστικὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς στρατιωτικῆς ὁρολογίας «ἀπαγόρευσις πεδίου μαχῶν», ὅπου ἡ φίλια ἀεροπορία, χωρὶς ἀντίπαλο, κάνει ὅ,τι θέλει καὶ ὅπως θέλει…

Κάτι ἀνάλογο μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Δυτικῆς συμμαχίας στὸ Ἰρὰκ τὸ 1991 καὶ τὸ 2003.

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply