Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Καὶ κάτι ποὺ καλὸ εἶναι νὰ ἐπαναλαμβάνεται.
Εἶναι ἀδιανόητον γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ζῇ σὲ ῥὸζ συνεφάκια «προοδευτισμοῦ» καὶ εἰρήνης.
Ἡ χώρα, ἱστορικά, χωρίζει κι ἑνώνει τοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.
Δὲν σέβεται κάποιος τὸ δίκαιον.
Ἡ ἀξιοπιστία καὶ ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἐκ τῶν ὅπων καὶ τῆς ἰσχύος αὐτῶν.

Δὲν γίναμε ἐβρόπη, ὅπως θὰ ἦθελαν μερικοί.
Κινδυνεύουμε νὰ γίνῃ ἡ Εβρπη χειρότερη ἀπὸ τὸ Ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο, καθὼς ἐπέλεξε ὡς σύμμαχό της τὴν Τουρκία καὶ τοὺς Τζιχαντιστὲς τῆς Ἀλ Κάιντα

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀρμενίζει ὁ στόλος τῶν Φράγκων στὸ Αἰγαῖο.
Ἱστορικά, ὅταν ὁ στόλος τῶν Φράγκων ἔκανε βαρκάδα στὰ νερά μας, αὐτὸ «συνέπεσε» μὲ ἐπεισόδια συμφορᾶς γιὰ τοὺς Ἕλληνες. 
Keep that in mind.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Leave a Reply