Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Καὶ κάτι ποὺ καλὸ εἶναι νὰ ἐπαναλαμβάνεται.
Εἶναι ἀδιανόητον γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ζῇ σὲ ῥὸζ συνεφάκια «προοδευτισμοῦ» καὶ εἰρήνης.
Ἡ χώρα, ἱστορικά, χωρίζει κι ἑνώνει τοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.
Δὲν σέβεται κάποιος τὸ δίκαιον.
Ἡ ἀξιοπιστία καὶ ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἐκ τῶν ὅπων καὶ τῆς ἰσχύος αὐτῶν.

Δὲν γίναμε ἐβρόπη, ὅπως θὰ ἦθελαν μερικοί.
Κινδυνεύουμε νὰ γίνῃ ἡ Εβρόπη χειρότερη ἀπὸ τὸ Ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο, καθὼς ἐπέλεξε ὡς σύμμαχό της τὴν Τουρκία καὶ τοὺς Τζιχαντιστὲς τῆς Ἀλ Κάιντα

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀρμενίζει ὁ στόλος τῶν Φράγκων στὸ Αἰγαῖο.
Ἱστορικά, ὅταν ὁ στόλος τῶν Φράγκων ἔκανε βαρκάδα στὰ νερά μας, αὐτὸ «συνέπεσε» μὲ ἐπεισόδια συμφορᾶς γιὰ τοὺς Ἕλληνες. 
Keep that in mind.

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 123 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἀξιοπιστία κι ὁ σεβασμὸς προκύπτουν μόνον ἀπὸ τὴν ἰσχύ!!!

Leave a Reply