Ἕνας κλινικὰ νεκρὸς χῶρος…

Ἕνας κλινικὰ νεκρὸς χῶρος...

Ὅταν ἕνας χῶρος δὲν μπορεῖ νὰ παράξῃ κάτι νέο καὶ φρέσκο, οὔτε κἂν νὰ ἀναπαράξῃ, παρὰ μόνον νὰ καταναλώνῃ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ νὰ μιμεῖται, τὸ μόνον ποὺ ἀποζητᾶ πλέον εἶναι νὰ ἔχῃ νεκροὺς γιὰ μάρτυρες καὶ ἀντιπάλους σὲ ἐπίπεδον ποδοσφαιρικοῦ ὁπαδισμοῦ.

Μόνον μὲ αὐτὰ μπορεῖ νὰ σταθῇ γιατὶ εἶναι κλινικὰ νεκρός.

Τουσιάδης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply