Οἱ ἀλλόθρησκοι εἶναι ἐχθροί μας!!!

Οι επικυρίαρχοι θέλουν τους αλλοθρήσκους λαούς εχθρούς.
Με εργαλείο την θρησκεία διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Γιουγκοσλαυΐα.
Και με τον ίδιο τρόπο πήγαν να μετατρέψουν την Αίγυπτο σε ισλαμικό κράτος. 

Είναι πολύ βολικό εργαλείο, γι’ αυτό και φροντίζουν να διατηρούν το μίσος ζωντανό, ώστε να το χρησιμοποιούν κατά βούληση. Συνέχεια

Ἀνύπαρκτοι θεοί;;;;

Δὲν ἔχει διαφύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἐδῶ καὶ κάποιο διάστημα ὁρισμένοι ψευτοϊερεῖς τῆς ΧΟΕ ἔχουν καὶ πάλι ξαμολυθεῖ νὰ δηλητηριάζουν ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἐθνότητος συστηματικὰ καὶ ὁργανωμένα ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους, μὲ παραμυθάκια ποὺ ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρὸ καταρριφθεῖ. Εἶναι ὥρα νὰ μποῦνε τὰ πράγματα στὴν θέση τους γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἔχουν πάρει τὸ μάθημά τους. Συνέχεια

«Ἀνεξιθρησκεία», «πολιτισμός» κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!!!

Στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν ἀνεξιθρησκείας ἐμποδίζουν λυσσαλέα τὴν ἀνέγερση Ναῶν τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ ὄχι μόνον.
Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα: ζητήθη διὰ ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν Καμίνη, χῶρος στὸν Δῆμο Ἀθηναίων γιὰ μία ἀνέγερση ἀπλῆς προτομῆς στὸν Πλήθωνα Γεμιστ, μὲ ἰδία ἔξοδα (ὄχι δημόσιο χρῆμα δηλαδή).
Ὁ Καμίνης χώθηκε στὴν τρύπα του καὶ δὲν ἀπήντησε κἂν…
Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπετε ὅσοι ψηφίσατε ἐκεῖνο τὸ ψοφίμι.
Συνέχεια

Ἀνεξιθρησκεία στό Ἰράν;

Ναί, γιατί ὄχι;
Ἴσως ἀπὸ τὰ λίγα μέρη στὸν πλανήτη ποὺ ὑπάρχει ἀνεξιθρησκεία…
Αὐτὸ βέβαια δὲν διαχωρίζει τοὺς πολῖτες σὲ καλοὺς καὶ κακούς… Διότι ἄλλο πατριωτισμὸς κι ἄλλο κοσμοθεωρία.
Ἀλλά τί λέω;
Σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν διαχωρισθεῖ οἱ καλοὶ ἀπὸ τοὺς κακοὺς καὶ οἱ πατριῶτες ἀπὸ τοὺς προδότες, βάσει τοῦ ποιὸν θεὸ λατρεύουν…

Θὰ ἔχετε ἴσως διαπιστώσει πὼς εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου. Θεωρῶ ὑποχρέωσιν κι ἀνάγκη γιὰ κάθε πολιτεία, Συνέχεια

Κατὰ τῆς ἀντιχριστιανικῆς νόσου.

Κατὰ τῆς ἀντιχριστιανικῆς νόσου.

-βασικὴ θέσις-
-Παρετήρησα ἐδῶ στὸ Φ/Β καὶ στὰ μπλὸγκ ὅτι πληθύνονται οἱ ἀσθενεῖς τῆς Ἀντιχριστιανικῆς νόσου ἡ ὁποία ὁλοένα ἐπεκτείνεται! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζοῦν σὲ ἕναν ἰδικόν των κόσμον μονομανίας, γύρω τους δὲν ὑπάρχει τίποτα καλὸν ἢ κακὸν ἄξιον σχολιασμοῦ, μόνη τους ἀσχολία ἐπὶ 24ώρου βάσεως εἶναι μία συνεχής, μονότονος καὶ ἰδιαιτέρως καὶ ἀπεχθῶς χυδαία ἐπίθεσις κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὁ Ἀντιχριστιανισμὸς αὐτὸς εἶναι ὀργανωμένος εἰς σύστημα τοῦ ὁποίου τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι βρίθει ὀφθαλμοφανῶν ἀντιφάσεων! Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες πάντα ἐσέβοντο τοὺς θεοὺς τῶν ἄλλων.

Οἱ Ἕλληνες. Ὄχι οἱ κάφροι.
Οἱ Ἕλληνες, ἔνθεοι ἤ ἄθεοι, πάντα πρόσεχαν νὰ μὴ προσβάλουν ἤ νὰ μὴ θίξουν τὰ πιστεύω τῶν ἀλλοπίστων. Δὲν εἰρωνεύοντο, δὲν ὑποτιμοῦσαν καὶ ἰδίως δὲν ἐξύβριζαν.
Σήμερα βέβαια γιὰ νὰ εὕρῃς Ἕλληνα χρειάζεσαι τὸ φανάρι τοῦ Διογένους σὲ μέγεθος …Σελήνης… Κι ἐάν…

Ψίτττ…
Ἐκεῖ στὸν ΣΥΡΙΖΑ…
Τὸ νὰ μὴ πιστεύῃς στὴν ὀρθοδοξία δὲν σημαίνει πὼς πρέπει νὰ ὑβρίζῃς χυδαιότατα τὴν θρησκεία καὶ τὰ ἱερὰ τῶν πιστῶν. Συνέχεια