Εὐκαιριακὴ …ἀλλαγὴ ταὐτότητος τῶν «ἀθέων»!!!

Μεγαλο-ἑβδομάδα ἔφθασε…

Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει σωτηρία…

Πῆρε τὸ μάτι μου, τελείως στὸ …πτερό, μίαν εἴδησιν ὅτι κάποιοι θὰ μαζευθοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θὰ τρῶν δημοσίως κρέας, γιὰ νὰ τὴν πέσουν στοὺς θρησκευομένους ποὺ νηστεύουν. Εἶχα ξανὰ ἀκούσει, παλαιότερα, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, γιὰ παρόμοιον περιστατικό.

Συνέχεια

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ἡ δική μου τοποθέτησις, σὲ κάθε ζήτημα θρησκείας, παραμένει πάντα ἀποστασιοποιημένη.
Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θρησκεῖες ποὺ θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο θεοῦ.
Ἡ δική μου ὅμως θεώρησις εἶναι αὐτή.
Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀσπάζονται κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη θρησκεία.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς θεωρῶ ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνός, εἶτε μοῦ ἀρέσει, εἶτε δὲν μοῦ ἀρέσει, στὸ πῶς θὰ διαθέσῃ τὸν ἑαυτόν του, ἄρα καὶ στὸ πῶς θὰ θρησκεύεται, ἐξοργίζομαι ὅταν διαβάζω ἤ μαθαίνω γιὰ διωγμούς, διώξεις, γενοκτονίες, μὲ κριτήριο τὴν θρησκευτικὴ θεώρησι.
Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ ἐλεύθερες κοινωνίες κι ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον εἶναι νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ὁτιδήποτε πρεσβεύει ὁ Συνέχεια

Πόσο ὀρθόδοξη εἶναι ἡ «Ὀρθοδοξία»;

 Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή κατ’ αρχάς, αναλύοντας τη λέξη ”ορθοδοξία”, απαγκιστρωμένη από τη θρησκευτική έννοια που της έχει προσδοθεί, αστόχως κατ’ εμέ. Είναι εύκολα αντιληπτό, πως η λέξη είναι σύνθετη και τα δύο συνθετικά από τα οποία συντίθεται, είναι οι λέξεις: «ορθός/η» και «δοξασία/δοξάζω». Το «ορθός/η», όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κυριολεκτικώς. Ενίοτε όμως, χρησιμοποιείται και μεταφορικώς, για να προσδώσει μια ορθολογιστική και λογική ιδιότητα. Θα το επεξηγήσω με ένα μικρό παράδειγμα. Ας εξετάσουμε τη φράση «ορθά μιλάς», προφανώς και δεν μπορεί να εννοούμε πως κάποιος μιλάει ορθά, δηλαδή υπό γωνία 90 μοιρών, και πως θα γινόταν άλλωστε; Άρα, εννοούμε πως μιλάει με επιχειρήματα λογικά τεκμηριωμένα, ορθολογιστικά, λέγοντας πως κάποιος ομιλεί ορθά.

 

 Εν συνεχεία, θα αναφερθώ στο δεύτερο συνθετικό, τη λέξη «δοξα».  Καθώς δεν γνωρίζω επακριβώς την ετυμολογία της λέξεως, απευθύνθηκα σε ανθρώπους αρμοδίους επί του θέματος. Παραθέτω την απάντηση που έλαβα:

  Συνέχεια

Ποῦ θά βάδιζε, σήμερα, ὁ κόσμος, ἄν οἱ Ἕλληνες δέν εἶχαν παραδωθεῖ στόν χριστιανισμό

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν γνωστοί καί «ἐπεβλήθησαν» στούς λαούς τοῦ πλανήτου μέ τήν γνῶσι καί τόν πολιτισμό τους. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔβλεπε τά φῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί «προσκυνοῦσε». Ὕστερα…..Ὕστερα ἦλθε τό σκοτάδι καί ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ χριστιανισμός. Ἡ ὑποταγή στήν βία κατά τοῦ πνεύματος χάριν τῆς εὐκολωτέρας χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν.

Δέν θά ἀργήσῃ πολύ, ὅμως, ἡ ἐπανελλήνισις τῆς ἀνθρωπότητος. Τά ὅπλα καταστολῆς τῆς γνώσεως, τοῦ φωτός καί τοῦ πολιτισμοῦ ὁλοένα καί λιγοστεύουν. Ἡ ἀλήθεια τῆς γνώσεως θά λάμψῃ, ὁ Προμηθέας θά ἀπελευθερωθῇ ἀπό τά δεσμά τοῦ Κράτους καί τοῦ Βία. Ὁ Ἡρακλῆς εἶναι ἤδη ἐδῶ!

Μινώταυρος Συνέχεια

Αὐξάνονται οἱ πιέσεις γιά νά γίνῃ τζαμί ἡ ἁγία Σοφία

Ο βουλευτής περιοχής Ντένιζλι και μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος του Ερντογάν, Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί δήλωσε πως είναι ανάγκη η Αγία Σοφία να επιστρέψει στην παλιά … της ταυτότητα και να ανοίξει ξανά για ναμάζι (προσευχή).

Ο Ζεϊμπεκτσί τόνισε πως η Αγία Σοφία κατασκευάστηκε για προσευχή και δήλωσε: «Και πριν από τον χριστιανισμό, κατά την περίοδο του παγανισμού ήταν χώρος προσευχής. Και σήμερα λοιπόν πρέπει να συνεχίσει σαν χώρος προσευχής των μουσουλμάνων. Και καθώς η Αγία Σοφία είναι ένα ιστορικό μνημείο, όταν ανοίξει ως τζαμί, μπορεί να συνεχίσει και την λειτουργία του ως μουσείο».

Ο βουλευτής Ζεϊμπεκτσί μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Τζιχάν, συνέχισε: «Πρέπει να σωθούμε από τις σχετικές ανησυχίες και τα κόμπλεξ. Η Αγία Σοφία πρέπει να αποδοθεί στην προσευχή. Κατά την ιστορική εξέλιξη, όταν έγινε ερείπιο, οι μουσουλμάνοι έκαναν εκεί μεγάλες επισκευές. Οι πρόγονοι εκεί δεν έσβησαν κανένα μωσαϊκό ή εικόνα. Και εμείς δεν ξέρουμε περισσότερα από εκείνους.

» Πρέπει οπωσδήποτε να αποδοθεί για προσευχή, αλλά πιστεύω ότι Συνέχεια