Εὐκαιριακὴ …ἀλλαγὴ ταὐτότητος τῶν «ἀθέων»!!!

Μεγαλο-ἑβδομάδα ἔφθασε…

Οἱ ἄθεοι θὰ τρῶν δημοσίως κοντοσούβλια καὶ οἱ χριστιανοὶ θὰ τοὺς καταρῶνται νὰ πάθουν καρκίνο στὸ στομάχι…

Στὸ τέλος πολλοὶ χριστιανοὶ θὰ πάθουν ἔμφραγμα, ἀπὸ τὸ πολὺ ἀρνί, καὶ οἱ ἄθεοι θὰ ξαναγίνουν …βέγκανς, ὅπως πρὶν τὴν μεγαλο-ἑβδομάδα…

Ἑλλαδάρα ῥεεεεεέ…..

Φουστέρης Γιάννης

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply