Εὐκαιριακὴ …ἀλλαγὴ ταὐτότητος τῶν «ἀθέων»!!!

Μεγαλο-ἑβδομάδα ἔφθασε…

Οἱ ἄθεοι θὰ τρῶν δημόσια κοντοσούβλια καὶ οἱ χριστιανοὶ θὰ τοὺς καταρῶνται νὰ πάθουν καρκίνο στὸ στομάχι…

Στὸ τέλος πολλοὶ χριστιανοὶ θὰ πάθουν ἔμφραγμα, ἀπὸ τὸ πολὺ ἀρνί, καὶ οἱ ἄθεοι θὰ ξαναγίνουν …βέγκανς, ὅπως πρὶν τὴν μεγαλο-ἑβδομάδα…

Ἑλλαδάρα ῥεεεεεέ…..

Φουστέρης Γιάννης

 

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply