Λέμε …«ὑπερανοσία» καὶ τὸ ἐννοοῦμε!!!

Τὰ γάντια εἶναι γιὰ …ἀδελφές!

Τὰ «Λευκὰ Κράνη» ἔχουν …ἀνοσία στὸ Σαρίν…!!!

Gloves Are for Sissies: Photographs Show White Helmets Are Immune to Sarin

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply