Δὲν ὑπάρχει σωτηρία…

Πῆρε τὸ μάτι μου, τελείως στὸ …πτερό, μίαν εἴδησιν ὅτι κάποιοι θὰ μαζευθοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θὰ τρῶν δημοσίως κρέας, γιὰ νὰ τὴν πέσουν στοὺς θρησκευομένους ποὺ νηστεύουν. Εἶχα ξανὰ ἀκούσει, παλαιότερα, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, γιὰ παρόμοιον περιστατικό.

Συνέχεια

Τὸ Μαῦρο Τριήμερον τοῦ παρακμιακοῦ «ἑλλαδισμοῦ»!!!

Τὸ Μαῦρο Τριήμερον τοῦ παρακμιακοῦ «ἑλλαδισμοῦ»!!!Τὸ μαῦρο τριήμερο τοῦ παρακμιακοῦ ἑλλαδικοῦ κατεστημένου.
Ἀπ᾿ τὶς 26 τοῦ Ἁη Δημητρίου καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, μέχρι τὶς 28 τοῦ ᾿40 καὶ τῶν βουνῶν τῆς Πίνδου.
Μαῦρο τριήμερο, ἀλήθεια. Συνέχεια

Πρόσκλησις σὲ …«Φανερὸ Δεῖπνο»!!!

Πρόσκλησις σὲ ...«Φανερὸ Δεῖπνο»!!!

«Η Ένωση Αθέων σας προσκαλεί όλες και όλους στον «Φανερό Δείπνο», την Παρασκευή 29-04-2016 (γνωστή και με το ψευδώνυμο «Μεγάλη») στις 8 μ.μ. Απέχουμε μόνο από το πένθος και την νηστεία και όχι από την λογική, και ειδικά όχι με βάση εντολές εκπροσώπων υποτιθέμενων υπερφυσικών όντων. Χορτοφάγοι/ες και κρεοφάγοι/ες είναι όλοι/ες ευπρόσδεκτοι/ες, αρκεί να υπάρχει κέφι και το μενού προσαρμόζεται!» Συνέχεια

Βάνδαλοι «ἐπαναστᾶτες»!

Βάνδαλοι «ἐπαναστᾶτες»!«Επαναστάτες» βανδάλισαν αυτή την φορά το ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας Καπνικαρέα στην Ερμού (μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, χρονολογείται από τον 11ο αιώνα), γράφοντας «σπάμε το φόβο βγαίνουμε στο δρόμο».
Συνέχεια

Περιφρόνησις ἤ φθόνος;

Κυττάζοντας τὴν παραπάνω εἰκόνα, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, μὲ ἔπιασε μία θλίψις…
Προσεπάθησα νὰ κατανοήσῳ τὸ γιατὶ περιγελῶνται τὰ μνημεῖα μας, ἀπὸ κάποιους, ποὺ δὲν τὰ κατανοοῦν.
Προσεπάθησα ἐπίσης νὰ κατανοήσῳ τὸ γιατί διώκεται ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία μὲ τόσο μένος.
Προσεπάθησα νὰ μπῷ στὴν θέσιν ὅλων αὐτῶν, ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν δράσει μὲ μυρίους τρόπους, καὶ τώρα καὶ στὸ παρελθόν, πρὸ κειμένου νὰ μειώσουν καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἔννοια Ἑλλὰς ἀπὸ τὸν πλανήτη.
Μὰ ταὐτοχρόνως, ὅσο κι ἐὰν ἐπάλευᾳ νὰ σκεφθῷ ἀπὸ τὴν δική τους  πλευρά, τὴν ἰδίαν στιγμὴ περνοῦσαν, μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς, ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ μάτια μου, οἱ ἐκόνες ἀπὸ τὰ ἐκατομμύρια ἑλληνικὰ ἐκθέματα, ποὺ …«φιλοξενῶνται» στὰ  μουσεῖα των.
Μουσεῖα ποὺ δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ Ἑλλάς. Συνέχεια

Ὁ «Γ@μ@ τὴν Παναγία σας» μᾶς ἀπαντᾶ!!!

Αὐτὸν τὸν καιρό, λόγῳ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἱστολογίου, ἀσχολοῦμαι πολλὲς ὧρες μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν φωτογραφιῶν ποὺ ἐχάθησαν. Συνεπῶς χρόνος πολὺς δὲν μένει γιὰ νὰ καταπιασθῶ μὲ σχόλια ἤ μὲ πολλὲς συζητήσεις διαδικτυακές. Αὐτὸ τὸ σχόλιο ὅμως, ποὺ ἀφορᾶ στὴν χθεσινή μας ἀνάρτησι, μὲ τίτλο

Οἱ Ἕλληνες πάντα ἐσέβοντο τοὺς θεοὺς τῶν ἄλλων.

ἀξίζει τὸν κόπο καὶ νὰ τὸ διαβάσουμε καὶ νὰ τὸ σχολιάσουμε. Βλέπετε  γιὰ πρώτη φορά, ἐπισήμως, ἔχουμε τοποθέτησι ἀπὸ τὸν …ἄς ποῦμε, ἀναρχικὸ χῶρο. Ἔως τώρα ἁπλῶς μᾶς ὑβρίζουν ἐκ τοῦ μακρόθεν.
Ξεκινῶ λοιπὸν μὲ τὸν σχολιασμὸ καὶ ἀπαντῶ παρακάτω.

Συνέχεια