Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.4Ἡ δική μου τοποθέτησις, σὲ κάθε ζήτημα θρησκείας, παραμένει πάντα ἀποστασιοποιημένη.
Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θρησκεῖες ποὺ θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο θεοῦ.
Ἡ δική μου ὅμως θεώρησις εἶναι αὐτή.
Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀσπάζονται κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη θρησκεία.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς θεωρῶ ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνός, εἶτε μοῦ ἀρέσει, εἶτε δὲν μοῦ ἀρέσει, στὸ πῶς θὰ διαθέσῃ τὸν ἑαυτόν του, ἄρα καὶ στὸ πῶς θὰ θρησκεύεται, ἐξοργίζομαι ὅταν διαβάζω ἤ μαθαίνω γιὰ διωγμούς, διώξεις, γενοκτονίες, μὲ κριτήριο τὴν θρησκευτικὴ θεώρησι.
Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ ἐλεύθερες κοινωνίες κι ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον εἶναι νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ὁτιδήποτε πρεσβεύει ὁ ἀπέναντί μας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συμφωνοῦμε ἤ διαφωνοῦμε. (Κάπως ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ καὶ μὲ τὶς δημοκρατίες… Μὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ νὰ δουλευόμαστε μεταξύ κρατοῦμε ἀκόμη τοὺς τύπους…!)

Στὴν Μέση Ἀνατολὴ λοιπὸν τὸ ἔγκλημα ἐξακολουθεῖ, μὲ τὶς ὑψηλὲς εὐλογίες τοῦ πάπα, τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν «κοσμοεξουσιαστῶν».
Εἶναι κι αὐτὸ μέσα στὸ πρόγραμμα  ἐπιβολῆς τῆς ἀπολύτου ἐξουσίας τους. Ἄλλως τέ, ὅσο πιὸ φανατικὸς εἶναι κάποιος, τόσο πιὸ ἐλέγξιμος εἶναι. Κι ὅσο πιὸ ἐλέγξιμος, τόσο πιὸ βολικὸς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν σχεδίων…
Ἄρα;
Ἄρα εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ κωφεύῃ καὶ ὁ ΟΗΕ καὶ οἱ ἡγέτες, μικρῶν ἤ μεγάλων κρατῶν, καὶ φυσικὰ ὅλες οἱ κεφαλὲς κάθε θρησκευτικοῦ δόγματος.
Ὁ στόχος πλέον δὲν εἶναι νὰ κρατήσουν ἐν ἐνεργείᾳ τὰ ἐπιμέρους «μαγαζάκια» τους, ποὺ λέγονται καθολικισμός, ὀρθοδοξία, ἰσλαμισμός…
Ὁ στόχος εἶναι νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν πανθρησκεία, γιὰ τὴν ὁποίαν ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν.
Τόσο ἁπλᾶ…
Τὰ εἶπαν, τὰ συμφώνησαν, τὰ ἐφαρμόζουν.
Τί ἀξία ἔχουν λοιπόν μερικά ἐκατομμύρια χριστιανῶν πού σφαγιάζονται;
Τί ἀξία θά ἔχουν αὔριο μερικά ἐκατομμύρια ἰσλαμιστῶν πού θά σφαγιασθοῦν;
Τί ἀξία γενικῶς θά ἔχῃ ἡ ἀνθρωπότης ἐάν δέν τούς ἐξυπηρετῇ;

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὁ συντάκτης, τοῦ παρακάτω κειμένου, βλέπει τὰ θέματα αὐτὰ ἀπὸ ἐπενδυτικῆς σκοπιᾶς.
Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς εἶναι ἡ πληροφορία ποὺ μᾶς μεταφέρει, κι ἐκεῖ ἑστιάζουμε.

Θρησκευτικές εξελίξεις στη Μέση ανατολή και Wall Street

Ο αριθμός των συνέδρων ξεπέρασε τα 100 άτομα. Οι εργασίες του συνεδρίου είχαν χωριστεί στις τρείς ακόλουθες θεματικές περιοχές.

 • θεσμικό καθεστώς για τις θρησκείες και ιδιαίτερα για τον χριστιανισμό

 • δημογραφική πραγματικότητα χριστιανικών κοινοτήτων

 • σενάρια για το μέλλον

Οι διαπιστώσεις από αυτές είχαν ως εξής :

 • Όλα τα συντάγματα των κρατών της περιοχής – με εξαίρεση του Λιβάνου – περιλαμβάνουν σαφή ρήτρα που λέει κάτι με την έννοια ότι «Το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους» ή «η κύρια θρησκεία του κράτους είναι το Ισλάμ».

 • Τα ίδια αυτά συντάγματα ορίζουν ότι η Σαρία (ισλαμικός θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης) είναι η μοναδική πηγή της νομοθεσίας του κράτους.

 • Από αυτή την πρωταρχική διάκριση προκύπτει μια ατέρμονη σειρά από διακρίσεις, διώξεις και καταπονήσεις κάθε είδους., με κυριότερες

 • την υποχρεωτική διδασκαλία της Μουσουλμανικής θρησκείας στα παιδία ανεξαρτήτως του θρησκεύματος των γονέων.

 • την πλήρη απαγόρευση διορισμού χριστιανών σε οποιαδήποτε θέση που σχετίζεται με τον κρατικό μηχανισμό

 • τον τρομακτικό περιορισμό της ανέλιξης τους στις στρατιωτικές δυνάμεις

 • τη δυνατότητα μουσουλμάνων ανδρών να παίρνουν ως συζύγους χριστιανές αλλά όχι το αντίστροφο (!), ενώ η ανισότητα στο διαζύγιο και τα κληρονομικά δικαιώματα είναι απόλυτη

 • Οι χριστιανοί είναι θύματα μιας αργής και καλυμμένης μορφής γενοκτονίας, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Η γενοκτονία είναι στα πρόθυρα να γίνει όλο και πιο ξεκάθαρη σήμερα, όμως. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Χριστιανοί έχουν εξαφανιστεί από το Ιράκ, όπου υπήρχαν λιγότερο από 2 εκατομμύρια χριστιανοί. Μισό εκατομμύριο Χριστιανοί έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, όπου υπήρχαν κάποτε γύρω στα 2 εκατ. Οι Κόπτες στην Αίγυπτο έχουν επιμείνει, ωστόσο, με τραγικό κόστος στην κοινότητά τους. Στο Λίβανο, η υποχώρηση ήταν σαφής.

Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οργανώσεις Ισλαμιστών, όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα, ήταν παρούσες στο συνέδριο χωρίς να τοποθετηθούν.

Το συνέδριο κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα

 • Ο χριστιανισμός βρίσκεται σε πρωτοφανή διωγμό στη Μέση Ανατολή

 • η παραμονή των Χριστιανών στην Ανατολή κρίνεται εξαιρετικά αβέβαιη, παρά την ιστορία τους που ξεπερνά τα 2000 χρόνια

Τα παραπάνω που αντιστοιχούν σε σημαντικό μέρος στην πραγματικότητα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες και οι επενδυτές για να κατανοήσουν καλύτερα το νέο καθεστώς που δημιουργείται στη Μέση Ανατολή αλλά και των Ευρώπη, όπου η κατάσταση είναι αντίστροφη.

Η σύγχρονη οικονομία θα είναι μια νέα μορφή καλυμμένης φεουδαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ρόλο των φεουδαρχών θα διαδραματίζουν οι σύγχρονες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το μοντέλο είναι η ολοκληρωτική εφαρμογή μιας ακραίας θρησκείας, η οποία φαίνεται να είναι ο ισλαμισμός. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Χριστιανισμός των Καθολικών. Η ιστορία κάνει τις διαδρομές της, αλλά τίποτα δεν αλλάζει στην ουσία των εξελίξεων, οι οποίες σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση και τις αέναες μορφές της δουλείας και της εκμετάλλευσης.

 

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.1

 

Η Αραβική Άνοιξη είναι αρκετά πιθανόν να αποτελεί απλά το εκτελεστικό μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου. Από αυτήν αναμένονται δραματικά οφέλη για τις αμερικανικές και ισραηλινές σχετικές πολυεθνικές εταιρείες καθώς και η διατήρηση της στρατιωτικής και γεωπολιτικής δύναμης των ΗΠΑ.

 

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.2

 

Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι η εμφάνιση και η εξέλιξη της πρόσφατης ανοδικής κίνησης της Wall Street συνδυάστηκε με την Αραβική Άνοιξη και η πρόσφατη κόπωση της με τις εξελίξεις στη Συρία.

 

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.3

 

Οι επενδυτές πρέπει να δραστηριοποιούνται στις αγορές στηριζόμενοι αυστηρά στις αρχές της διαγραμματικής και τεχνικής ανάλυσης, κατανοώντας όμως πλήρως τη μακροσκοπική εικόνα των εξελίξεων. Αυτό ακριβώς προσπαθεί και ελπίζουμε ότι κάνει η εταιρεία μας για τους συνδρομητές της.

πηγή

σχετικὰ

Ποιοί εἶναι οἱ φασίστες εἴπαμε; (ἀνανέωσις)

φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply