Ἀνεξιθρησκεία στό Ἰράν;

Ἀνεξιθρησκεία στό Ἰράν;1Ναί, γιατί ὄχι;
Ἴσως ἀπὸ τὰ λίγα μέρη στὸν πλανήτη ποὺ ὑπάρχει ἀνεξιθρησκεία…
Αὐτὸ βέβαια δὲν διαχωρίζει τοὺς πολῖτες σὲ καλοὺς καὶ κακούς… Διότι ἄλλο πατριωτισμὸς κι ἄλλο κοσμοθεωρία.
Ἀλλά τί λέω;
Σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν διαχωρισθῇ οἱ καλοὶ ἀπὸ τοὺς κακοὺς καὶ οἱ πατριῶτες ἀπὸ τοὺς προδότες, βάσει τοῦ ποιὸν θεὸ λατρεύουν…

Θὰ ἔχετε ἴσως διαπιστώσῃ πὼς εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου. Θεωρῶ ὑποχρέωσιν κι ἀνάγκη γιὰ κάθε πολιτεία, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, νὰ προασπίζῃ τὸ δικαίωμα τοῦ πολίτου της στὴν θρησκεία του, στὶς πολιτικές του πεποιθήσεις καὶ στὶς ὅποιες ἄλλες προσωπικὲς ἐπιλογές του. Ὁπωσδήποτε βέβαια ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν φυσικὰ τοῦ νὰ ἔχῃ πολῖτες ποὺ δὲν μεριμνοῦν γιὰ τὴν …ἀνατροπὴ τῆς πολιτείας…
Αὐτὰ πιστεύω καὶ αὐτὰ μοῦ ἀρέσουν…
Ὅταν λοιπὸν τὰ συναντῶ, ἀκόμη κι ὡς ἐπὶ μέρους συμπεριφορές, τὶς τιμῶ καὶ τὶς ἀναδεικνύω.

Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω τὸν ζωροαστρισμὸ στὸ Ἰράν.
Ναί, τὸν ζωροαστρισμό.. Μὴν ξαφνιάζεστε… Ὑπάρχει…
Ἐγὼ δὲν τὸ γνώριζα ἀλλὰ μοῦ τὸ γνωστοποίησε ὁ φίλος Δημήτρης καὶ μὲ ξάφνιασε εὐχάριστα!

Δὲν ἔχω νὰ πῶ πολλά…
Μόνον τὶς εἰκόνες θὰ σᾶς παρουσιάσω, μαζὺ μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Δημήτρη…
Κι ἐσεῖς ἀποφασίστε γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ φασίστας καὶ ποιὸς ὄχι.

ΦιλονόηἈνεξιθρησκεία στό Ἰράν;2

Εδώ στο Ιράν φαίνεται πως υπάρχει περισσότερη ανεξιθρησκεία απ’ ότι πιστεύουμε.
Τα κοριτσάκια είναι από σχολείο στην Τεχεράνη και είναι Ζοροάστρες!!!!Ἀνεξιθρησκεία στό Ἰράν;3

Δημήτρης Τουσιάδης

Υ.Γ. Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὴν Περσία… Κατανοητόν;

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply