Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ …τυχερά τους!!!

Τὸ πιὸ ἰσχυρὸ λόμπυ στὸν κόσμο, ἐπικεντρώθηκε στὴν περιοχὴ τῆς ΚΟΖΑΝΗΣ (!) καὶ ἀπαιτεῖ, χωρὶς ἴχνος ντροπῆς, νὰ διαγραφῇ ἔνας ὑποψήφιος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας.
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ καὶ ΠΟΥΘΕΝΑ, στὴν τελευταία γωνιὰ τοῦ πλανήτου, δὲν θὰ ἐπιτραπῇ νὰ ἀποκτήσῃ ἐξουσία χωρὶς να δηλώσῃ ὑποταγὴ στὸν Σιωνισμό.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!1
Τὰ περὶ ἀνεξαρτήτων κρατῶν καὶ πολιτικῶν…
… βλέπετε στὴν πράξη ὅτι ΔΕΝ ἰσχύουν καί ΠΟΤΕ δὲν ἴσχυσαν.

Ἂν τοὺς ξεφύγει κάποιος περίεργος…
…μὲ ἔνα σεξουαλικὸ σκάνδαλο ἢ μιὰ σφαίρα … καθαρίζουν τὴν «μπουγάδα».

Ὅπως καὶ στην Οὐκρανία…
…ὁ Σιωνισμὸς κινεῖ τὰ νήματα, οἱ μαριονέτες ἐκτελοῦν ἐντολὲς κι ἂν δεν ὑπακούσουν τοὺς ἐξευτελίζουν καὶ τοὺς ἀποβάλλουν ἀπὸ τὸ μεγάλο φαγοπότι.

Ἀπὸ τὸν πρῶτο ἕως τὸν τελευταῖο…Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!7
…πρέπει να εἶναι ΟΛΟΙ ἐγκεκριμένοι,Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!9 μιλημένοι, Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!10ὑπάκουοι Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!6κι ἕτοιμοι νὰ προδώσουν τοὺς πολίτες γιὰ νὰ θησαυρίσουν οἱ βρικόλακες τοῦ πλανήτου,  παίρνοντας κι αὐτοὶ τὸ δικό τους μερίδιο ἀπὸ τὴν μεγάλη ληστεία.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!2

Ὁπότε μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πόσο ῥουφιάνοι καὶ προδότες εἶναι ΟΛΟΙ ὅσοι ἔκαναν πολιτικὴ καριέρα στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ τοὺς ἐπιτεθῇ τὸ Παγκόσμιο Ὄργανο τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ τῶν τοκογλύφων.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!3
Μπορεῖτε νὰ καταλάβετε ὅτι τὸ σύστημα εἶναι οἰκοδομημένο σὲ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ἀνθρώπους καὶ γι’ αὐτὸ λειτουργεῖ χωρὶς ἐσωτερικὰ προβλήματα, χωρὶς διαρροὲς καὶ χωρὶς πισωγυρίσματα.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!5
Αὐτὴ ἡ τεράστια μηχανὴ λαδώνεται μὲ τὸ δικό μας αἷμα. Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!8

Ἔχει φαΐ για ὅλους ἀλλὰ τὴν μερίδα τοῦ λέοντος, ὅπως πάντα, λαμβάνουν …οἱ τοκογλύφοι.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!12
Κι ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἀποκαλύπτονται οἱ λύκοι κάτω ἀπὸ τὴν προβιὰ …Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!11 ὁ μέσος ἄνθρωπος κοιτάει χωρὶς ὅμως νὰ βλέπῃ.Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ ...τυχερά τους!!!4
Ἔκτισαν μέσα στὸ κεφάλι μας ἕνα πολιτικὸ οἰκοδόμημα «ἀριστερῶν», «σοσιαλιστών» καὶ «φιλελεύθέρων», «ἀνεξαρτήτου δικαιοσύνης», «κράτους δικαίου» κλπ κι ἐμεὶς ἀρνούμαστε πεισματικὰ νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα.
Ὅλοι τους ἀδίστακτοι κι αἱμοσταγεῖς λύκοι κάτω ἀπὸ διαφορετικὲς προβιές.

Σίγμα

(Visited 95 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ «ὑπάκουα παιδιά» ἔχουν τὰ …τυχερά τους!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «μεγάλοι ἡγέτες» ποὺ εἶναι …ἰδανικοὶ παλιάτσοι!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply