Οἱ ἀλλόθρησκοι εἶναι ἐχθροί μας!!!

Οι επικυρίαρχοι θέλουν τους αλλοθρήσκους λαούς εχθρούς.
Με εργαλείο την θρησκεία διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Γιουγκοσλαυΐα.
Και με τον ίδιο τρόπο πήγαν να μετατρέψουν την Αίγυπτο σε ισλαμικό κράτος. 

Είναι πολύ βολικό εργαλείο, γι’ αυτό και φροντίζουν να διατηρούν το μίσος ζωντανό, ώστε να το χρησιμοποιούν κατά βούληση. Συνέχεια

Κι ἐκεῖνα τὰ συγχωροχάρτια…

Ποὺ εἶχαν πιάσῃ σκοινὶ κορδόνι καὶ πωλοῦσαν πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίζουν τὴν νομιμοφροσύνη τῶν δούλων/ὑπηκόων/πιστῶν τους, εἶναι μία αἰσχρὴ περίοδος, ποὺ κράτησε πολλὰ πολλὰ χρόνια, στὴν ἱστορία τῆς ἁγίας ῥωμαϊκῆς (ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς) ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ κάθε αὐτοκράτορος… (Γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ μὲ τὴν συνεργασία!!!)

Σέ τί χρησίμευαν;
Τί νά σᾶς πῶ; Συνέχεια

Ὄξω οἱ ἐκπαιδευτικοί, μέσα τὸ παπαδαριό!!!

Καὶ μετὰ μοῦ λὲς πὼς θὰ φτιάξουν κάτι ἐτοῦτοι οἱ ἄχρηστοι.
Μά εἶναι δυνατόν νά ἀπολύονται ἐκπαιδευτικοί, δῆλα δή δάσκαλοι, καί νά διατηρεῖται σέ θέσεις δημοσίων ὑπαλλήλων τό παπαδαριό;
Νά τό ποῦμε διαφορετικά; Εἷναι δυνατόν ἡ ἐλαχίστη πιθανότης ἐκπαιδεύσεως κάποιου νά ἀκυρώνεται γιά νά διατηρηθῇ ἡ δυνατότης διατηρήσεῶς του σέ ἐπίπεδον δούλου, σκλάβου, ἐξαρτημένου;

Συνέχεια

Οἱ θρησκεῖες καὶ τὸ σέξ.

 

Tου Γιώργου Φλώκα

Μπορεί ο Θεός να έπλασε με σοφία τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά εν συνεχεία, τους άφησε να ερμηνεύσουν τας γραφάς κατά το δοκούν ή μάλλον κατά πώς βολεύει τον καθέναν. Έτσι, διάφορες θρησκείες ανά τον κόσμο –συμπεριλαμβανομένου του χριστιανισμού– επιβάλλουν στερήσεις και απαγορεύουν απολαύσεις ιδίως στον ερωτικό τομέα, όπου για κάποιο παράξενο λόγο θεωρούν ότι είναι… ειδήμονες. Πάμε να τις δούμε.

Ισλάμ: Οι μάρτυρες έχουν λαμβάνειν 72 παρθένες

Σύμφωνα με το κορυφαίο βιβλίο της μουσουλμανικής παράδοσης, Χαντίθ, το οποίο περιγράφει ισλαμικές παραδόσεις που αποδίδονται στον ίδιο τον Μωάμεθ, οι μάρτυρες του Ισλάμ έχουν να περιμένουν πολλά από την θυσία τους.

Συνέχεια

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες…

Εἶμαι κατηγορηματικὰ ἀντίθετος σὲ ὅσους ἐπιλέγουν ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιὰ νὰ κάνουν ἀντιθρησκευτικὸ καὶ ἀντιχριστιανικὸ show off γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ εἶμαι ἐξ ἴσου κατηγορηματικὰ ἀντίθετος στὸν ἄσφαιρο σαρκασμὸ κατὰ ὅποιας θρησκείας τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ θρησκεία αὐτὴ καὶ οἱ πιστοί της, τὴν τιμοῦν μέσα ἀπὸ κάποιο λατρευτικὸ τυπικό.
Τὴν ἴδια στιγμή, θεωρῶ αἰσχρὸ καὶ βαθύτατα ῥατσιστικὸ τὸ «ἔθιμο» τοῦ καψίματος τοῦ Ἰούδα καθὼς στοχοποιεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς συγκεκριμένη φυλὴ καὶ χώρα.
(Γιὰ νὰ ἀποκρυπτογραφήσω λίγο τὴν πρώτη παράγραφο νὰ πῶ, πὼς κατὰ τὴ γνώμη μου οἱ «συντεταγμένες- ὀργανωμένες θρησκεῖες» ποὺ δροῦν ὡς «ἐπίσημη θρησκευτικὴ ἐπιλογὴ ἑνὸς Κράτους» συνιστοῦν ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας).
Συνέχεια

Τακτικὲς θρησκευτικοῦ ῥατσισμοῦ ἀπὸ τὸν Σηφουνάκη.


Δύο μέτρα κα δύο σταθμά!
Σηφουνάκης σήμερα…  Ναί, να ατς πο πασχίζει ν ξεχρεώσ τ σόι τς γυναικούλας του! Ναί, διος μΠΑτΣΟΚος ποχει τόσα κα τόσα σκάνδαλα καταγεγραμμένα στργα κα τς μέρες του…

Συνέχεια