Οἱ ἀλλόθρησκοι εἶναι ἐχθροί μας!!!

Οι επικυρίαρχοι θέλουν τους αλλοθρήσκους λαούς εχθρούς.
Με εργαλείο την θρησκεία διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Γιουγκοσλαυΐα.
Και με τον ίδιο τρόπο πήγαν να μετατρέψουν την Αίγυπτο σε ισλαμικό κράτος. 

Είναι πολύ βολικό εργαλείο, γι’ αυτό και φροντίζουν να διατηρούν το μίσος ζωντανό, ώστε να το χρησιμοποιούν κατά βούληση. Συνέχεια

Κι ἐκεῖνα τὰ συγχωροχάρτια…

Ποὺ εἶχαν πιάσῃ σκοινὶ κορδόνι καὶ πωλοῦσαν πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίζουν τὴν νομιμοφροσύνη τῶν δούλων/ὑπηκόων/πιστῶν τους, εἶναι μία αἰσχρὴ περίοδος, ποὺ κράτησε πολλὰ πολλὰ χρόνια, στὴν ἱστορία τῆς ἁγίας ῥωμαϊκῆς (ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς) ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ κάθε αὐτοκράτορος… (Γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ μὲ τὴν συνεργασία!!!)

Σέ τί χρησίμευαν;
Τί νά σᾶς πῶ; Συνέχεια

Ὄξω οἱ ἐκπαιδευτικοί, μέσα τὸ παπαδαριό!!!

Καὶ μετὰ μοῦ λὲς πὼς θὰ φτιάξουν κάτι ἐτοῦτοι οἱ ἄχρηστοι.
Μά εἶναι δυνατόν νά ἀπολύονται ἐκπαιδευτικοί, δῆλα δή δάσκαλοι, καί νά διατηρεῖται σέ θέσεις δημοσίων ὑπαλλήλων τό παπαδαριό;
Νά τό ποῦμε διαφορετικά; Εἷναι δυνατόν ἡ ἐλαχίστη πιθανότης ἐκπαιδεύσεως κάποιου νά ἀκυρώνεται γιά νά διατηρηθῇ ἡ δυνατότης διατηρήσεῶς του σέ ἐπίπεδον δούλου, σκλάβου, ἐξαρτημένου;

Συνέχεια