Αὐτὲς τὶς ἡμέρες…

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες... Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος σε όσους επιλέγουν ακριβώς αυτές τις μέρες για να κάνουν αντιθρησκευτικό και αντιχριστιανικό show off για τον ίδιο λόγο που είμαι εξ ίσου κατηγορηματικά αντίθετος στον άσφαιρο σαρκασμό κατά όποιας θρησκείας τη στιγμή που η θρησκεία αυτή και οι πιστοί της, την τιμούν μέσα από κάποιο λατρευτικό τυπικό.
Την ίδια στιγμή, θεωρώ αισχρό και βαθύτατα ρατσιστικό το «έθιμο» του καψίματος του Ιούδα καθώς στοχοποιεί εμμέσως πλην σαφώς συγκεκριμένη φυλή και χώρα.
(Για να αποκρυπτογραφήσω λίγο την πρώτη παράγραφο να πω, πως κατά τη γνώμη μου οι «συντεταγμένες-οργανωμένες θρησκείες» που δρουν ως «επίσημη θρησκευτική επιλογή ενός Κράτους» συνιστούν έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας).

Γεώργιος Πήττας

Θὰ συμφωνήσω ἀπόλυτα μὲ τὸν Γεώργιο.
Ὑπάρχουν κάποια πράγματα, ποὺ ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσουν, δὲν ἔχουμε κανένα ἀπολύτως δικαίωμα νὰ τὰ κρίνουμε ἤ νὰ τὰ σχολιάζουμε.
Ἔχω δεκάδες φίλους δωδεκαθεϊστές. Δὲν συμφωνῶ μὲ τὰ ὅσα πιστεύουν ἀλλὰ οὐδέποτε ἔκρινα αὐτὰ ποὺ πιστεύουν αὐτοί. Μπορῶ νὰ καταθέσω βουνὰ ἀπὸ ἐνστάσεις, ἀντιρρήσεις, διαφωνίες. Πάντα ὅμως σὲ λογικὸ ἐπίπεδον κι ὄχι συναισθηματικό. Δῆλα δὴ πάντα σὲ ἐπίπεδον ἐρεύνης κι ὄχι προσβολῆς τοῦ ἀτόμου καὶ τῶν πιστεύω του.
Ὁμοίως καὶ μὲ φίλους χριστιανούς. Δὲν συμφωνῶ ἀλλὰ οὐδέποτε ἔκρινα τὸ ἐὰν καλῶς ἤ κακῶς πιστεύουν. Εἶναι ἐπιλογή τους καὶ γιὰ ἐμέναν εἶναι σεβαστή. Δὲν μπορῶ νὰ κρίνω ἕναν ἄνθρωπο γιὰ τὰ πιστεύω του ἀλλὰ γιὰ τὶς πράξεις του.
Ὁμοίως καὶ  γιὰ τοὺς ἰσλαμιστές. (Ἔχω κι ἀπὸ αὐτούς…!!!) Μέ ποιό δικαίωμα θά κρίνω τά πιστεύω τους ἐφ΄ ὅσον δέν εἶμαι στήν θέσι τους, δέν μεγάλωσα μέ τόν τρόπο πού μεγάλωσαν αὐτοί καί δέν ποτίστηκα μέ αὐτά πού αὐτοί ποτίστηκαν;

Ὅσο κι ἐὰν διαφωνῶ λοιπὸν μὲ κάτι ἤ μὲ κάποιον, αὐτὸ θὰ ἐκφραστῇ ἀλλὰ μόνον μέσα ἀπὸ ἐπιχειρήματα καὶ μόνον ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς κοινῆς ἀποστασιοποιημένης στάσεως. Ἐὰν ὁ συνομιλητής μου εἶναι εὐάλωτος συναισθηματικὰ ἀπέναντι στὴν θρησκεία του, ἀδυνατῶ νὰ συζητήσω καὶ  πολὺ περισσότερο νὰ θίξω τὰ ὅσα πιστεύει.

Ξέρετε, ὅλο αὐτὸ σὰν στάσις ζωῆς εἶναι ἀκριβῶς ἴδιο μὲ τὸ ἐὰν καταπιαστῶ μὲ τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ κάποιου. Θά κρίνω λοιπόν κάποιον γιά τό ἐάν μοῦ κάνῃ, ἤ ὄχι, νά εἶναι φίλος μου βάσει τοῦ ὕψους, τοῦ βάρους ἤ τῆς ἐμφανίσεως; Ἤ θά τόν κρίνω βάσει τοῦ ἐάν μπορῶ νά συναναστραφῶ μαζύ του ἤ ὄχι;

Ἐὰν λοιπὸν θεωρῶ πὼς εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ θίξω κάποιο ἐξωτερικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ συνομιλητοῦ μου, τότε γιατί θίγω τά ὅποια θρησκευτικά του πιστεύω;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καθῶς κι ἄλλες ἀνάλογες, ὀφείλω νὰ σέβομαι περισσότερο τὸν ἀντίλογο.
Ἄς ἀσχοληθῶ καλλίτερα μὲ τὰ δικά μου κι ἄς ἀφήσω τὸν κάθε ἄλλον γύρω μου νὰ ἐκφραστῇ ὅπως θέλει καὶ τοῦ ἀρέσει.
(Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ μὴν εἶναι …Μῆτσος καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τὴν μουσικὴ γιὰ 24 ὧρες στὴν διαπασών!!!!)

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Αὐτὲς τὶς ἡμέρες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτὲς τὶς ἡμέρες… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτὲς τὶς ἡμέρες… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply