Ἀνύπαρκτοι θεοί;;;;

Ἀνύπαρκτοι θεοί;;;;Δὲν ἔχει διαφύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἐδῶ καὶ κάποιο διάστημα ὁρισμένοι ψευτοϊερεῖς τῆς ΧΟΕ ἔχουν καὶ πάλι ξαμολυθεῖ νὰ δηλητηριάζουν ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἐθνότητος συστηματικὰ καὶ ὁργανωμένα ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους, μὲ παραμυθάκια ποὺ ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρὸ καταρριφθεῖ. Εἶναι ὥρα νὰ μποῦνε τὰ πράγματα στὴν θέση τους γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἔχουν πάρει τὸ μάθημά τους.

Λοιπόν:

 1. Ὅταν ὁ δικὸς σου τιμώμενος θεὸς Ἰαχβὲ (καὶ σύζυγος τῆς Ἀσεράχ) προέρχεται ἀπὸ τὸ πολυθεϊστικὸ Χαναανιτικὸ πάνθεον, ΔΕΝ σὲ παίρνει νὰ ψελλίζῃς περὶ «ἀνυπάρκτων θεῶν». Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «ἀνυπάρκτους» πῆρες τὸν θεὸ σου, ὅπως καλῶς ξέρεις.
 2. Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἀπλὴ φιλοσοφία, ἔχουν Θεολογία καὶ δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὴν ὕλη «κακή». Διότι ἡ ὕλη κατ’ ἐκείνους προέρχεται ἀπὸ τὴν ἔνωση συνεχοῦς καὶ μεριστῆς οὐσίας (ἀρσενικῆς καὶ θηλυκῆς κοσμογονικῆς οὐσίας) ἄρα καὶ ἐνσυνείδητη, ἄφθαρτη καὶ ἔμπλεη πνεύματος. Ἐσεῖς εἴσαστε ποὺ ἐκλαμβάνετε μία ψεύτικη ὕλη ὡς στερούμενη πνεύματος, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποστρέφεστε τὴν ἐκδεδηλωμένη Δημιουργία.
  Περαιτέρω ψεύδεστε ὅτι δῆθεν ὅλα εἶναι καλὰ διότι «είναι δημιουργία του πανσόφου και παντοδυνάμου θεού», ὅμως ὁ χριστιανισμὸς σας εἶναι καλῶς γνωστὸν ὅτι μισεῖ πάρα πολλὰ καὶ ἰδιαιτέρως φέρει ἐγγενὲς μίσος γιὰ τὸ σὲξ καὶ (συνεκδοχικά) γιὰ τὴν γυναῖκα. Αὐτά τὶ ἔγινε, δὲν εἶναι «δημιουργία κτλ»;
  Ἐκεῖ ὅπου ἐξανθρωπίζετε τὸ θεῖο στοιχεῖο ἐμεῖς θεώνουμε τὸν ἄνθρωπο, ἐκεῖ ὅπου ὑποβιβάζετε τὴν μυστηριακὴ ἐμπειρὶα σὲ σαθρὸ συναισθηματισμὸ ἐμεῖς ΙΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ τὸ ἴδιο τὸ σὲξ ὡς ὄχημα ἀνωτέρων μυστηρίων καὶ πνευματικότητος.
 3. Ὅταν εἶσαι εἰκονο- καὶ λειψανοπροσκυνητής ΔΕΝ σὲ παίρνει νὰ ψελλίζῃς περὶ «εἰδωλολατρίας. Ἐπίσης ὅταν τὸ ψευτοϊερατεῖο σου ἐπιδίδεται σὲ πρακτικὲς Φετὶχ τοῦ πρωτογονισμοῦ καὶ δεισιδαιμονικοῦ τύπου (μὲ κοκκαλάκια, νεκροκεφαλές, λείψανα, ἐνδύματα καὶ λοιπὰ φετίχ) ποὺ συναντοῦμε στοὺς μάγους τῶν φυλῶν τῆς δ. Ἀφρικῆς ΔΕΝ σὲ παίρνει γενικῶς νὰ ἀνοίγῃς τὸ στοματάκι σου.
  Τὶ σημαίνει λοιπὸν «εἰδωλολατρία»;
  Τίποτε ἀπολύτως, εἶναι ἀπλῶς μία πομφόλυγα ποὺ σὲ ἔχουν ὁρμηνέψει νὰ πετᾶς πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θὰ τραβήξεις τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὶς δεισιδαιμονικὲς καὶ καθυστερημένες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΕΤΙΧ τοῦ ψευτοϊερατείου τῆς ΧΟΕ.
  Συγνώμη, κάποιος πρέπει νὰ σᾶς τὸ πεῖ ἐπιτέλους, ὅτι ὅλοι ἔχουν προσέξει σὲ ΤΙ ἀκριβῶς ἐπιδίδεστε. Καὶ ναί, ἔχετε γίνει ρεζίλι ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων.
 4.  Δὲν εἴδαμε νὰ ἐξαφανίζονται οἱ πολυπληθεῖς Ναοὶ καὶ ὅλα τὰ ἐξαιρετικὰ δημιουργήματα ἱερατικῆς τέχνης ἀπὸ τὸν Καλλιγούλα ἢ τὸν Νέρωνα.
  Ἀπὸ ἐσᾶς τὰ εἴδαμε.
  Ὅπως καὶ τὴν μαζικὴ καταστροφὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας διότι δὲν ξέρατε οὔτε πάπυρο νὰ φτιάξετε καὶ ξύνατε τοὺς παπύρους ποὺ κλέβατε γιὰ νὰ τοὺς λερώσετε μὲ τὰ ὀρνιθοσκαλίσματά σας.
 5. Ὁ ἱερεὺς ἔχει Ἀληθὴ Λόγο. Συνεπῶς ἐσεῖς ποὺ ψεύδεστε συστηματικὰ ΔΕΝ εἴσστε ἱερεῖς. Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι ἡ δικὴ σας θρησκεία εἶναι ψεύτικη καὶ βασισμένη στὸ ψεῦδος καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἀδυνατεῖ νὰ παράξῃ κάτι τὸ ἀληθές. Ἀδυνατεῖ νὰ παράξῃ ὁποιοδήποτε ἦθος, πνευματικότητα καὶ ἀρετή. Κι ἐσεῖς εἴσστε ἡ ἀτράνταχτη ἀπόδειξη γι’ αὐτό.

Φρούριον

«Ένα εμετικό παραλήρημα γεμάτο μίσος, παραπλάνηση, και άλλοτε υπόγεια συκοφαντία για τους Ελληνες και τον ελληνισμό, που όπως φαίνεται θέλει να απευθύνεται σε αποβλακωμένους και χειραγωγημένους «πιστούς»,επιχειρώντας να πείσει ότι ο χριστιανισμός δε συμμετείχε πουθενά στην καταστροφή του ελληνικού εθνισμού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ
1.Αυτοί είναι οι Δωδεκαθεϊστές. Πιστεύουν στους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς των ειδωλολατρών προγόνων μας και θέλουν να επαναφέρουν την λατρεία τους και στη σημερινή μας εποχή, μιά εποχή που έλαμψε η αλήθεια με τον ερχομό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αλλά επειδή με τα δημοσιεύματά τους πολύ μας πιπιλίζουν το μυαλό οι αρνητές αυτοί της αληθινής μας πίστης, είναι ανάγκη να λέμε και να γράφουμε συνεχώς αναιρώντας τα ψέματά τους.
2. Το πρώτο που θέλουμε να θίξουμε σχετικά με τους Δωδεκαθεϊστές είναι ο λόγος τους ότι ο Χριστιανισμός κατεδίκασε την Φιλοσοφία των αρχαίων, που είναι το καύχημα των Ελλήνων. Όχι, κύριοι, τους απαντούμε. Ο Χριστιανισμός δεν απορρίπτει την Φιλοσοφία και την επιστήμη των αρχαίων Ελλήνων, αλλά απορρίπτει τα είδωλά τους και τις εσφαλμένες ιδέες των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων. Για παράδειγμα: Ο Χριστιανισμός απορρίπτει την διδασκαλία των αρχαίων Φιλοσόφων για την προΰπαρξη των ψυχών, την ιδέα για την μετενσάρκωση, την άλλη ιδέα για την δημιουργία του κόσμου από προϋπάρχουσα ύλη, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος έγινε «εξ ουκ όντων». Ναι, η αληθινή μας πίστη δεν δέχεται ότι το σύμπαν έγινε ‒ αυτό που έλεγε ο Πλάτων ‒ από το ότι έπεσαν οι ιδέες από τον κόσμο τους. Και δεν δέχεται πάλι αυτό που λέει η Φιλοσοφία ότι η ύλη είναι αμαρτία, ούτε δέχεται ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, αλλά δέχεται ότι όλα γύρω μας είναι καλά λίαν, γιατί είναι δημιουργία του πανσόφου και παντοδυνάμου Θεού. Επαναλαμβάνουμε, χριστιανοί μου, ότι η πίστη μας δεν απαγορεύει την μελέτη των αρχαίων φιλοσόφων για την παιδεία των παιδιών μας και σ᾽ αυτό φέρνω ως απόδειξη τον άγιο Βασίλειο, ο οποίος έγραψε σχετικό βιβλίο για να αποδείξει ότι οι χριστιανόπαιδες έχουν να ωφεληθούν πολύ από την μελέτη των ελληνικών συγγραμμάτων. «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», λέγεται το βιβλίο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήλεγξε την απόφαση του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος απαγόρευε στους χριστιανόπαιδες της εποχής του να φοιτούν στις σχολές και να μορφώνονται. Ούτε πάλι είναι αλήθεια ότι ο Χριστιανισμός αρνείται την Φιλοσοφία των αρχαίων, γιατί, αντίθετα, την χρησιμοποίησε και κατά τις ιδέες της και κατά την γλώσσα της• την χρησιμοποίησε όμως ως «θεραπενίδα», ως βοηθόν δηλαδή, όχι όμως ως κυρία. Κυρία πηγή πίστης για τον Χριστιανισμό είναι η Αγία Γραφή, όπως αυτήν την ερμήνευσαν οι άγιοι Πατέρες στα αθάνατα συγγράμματά τους. Ο Χριστιανισμός αρνήθηκε μόνον την ειδωλολατρία των αρχαίων, το Δωδεκάθεο δηλαδή, και τις πλανεμένες ιδέες της Φιλοσοφίας, σαν μερικές από αυτές που σας ανέφερα παραπάνω.
3. Σχετικά με το παραπάνω λέγουν και το άλλο οι Δωδεκαθεϊστές. Λέγουν ότι για να είμαστε Έλληνες πρέπει να είμαστε ειδωλολάτρες, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες. Και ο Χριστιανισμός λοιπόν, λέγουν οι νεοειδωλολάτρες, αφού απορρίπτει την ειδωλολατρία, είναι εχθρός με τον ελληνισμό. Όχι, κύριοι, τους ξαναλέμε! Δεν θα σας επιτρέψουμε να ταυτίζετε και σήμερα την ένδοξη πατρίδα μας την Ελλάδα με την ειδωλολατρία. Είναι αλήθεια βέβαια ότι παλαιά, όπως όλοι οι άνθρωποι ήταν ειδωλολάτρες, γιατί είχαν χάσει την θεογνωσία, έτσι και η πατρίδα μας ήταν ειδωλολατρική και ζούσε με το παραμύθι των δώδεκα θεών του Ολύμπου. Αλλά είπαμε και στο προηγούμενο κήρυγμά μας ότι μερικοί φιλόσοφοι άνδρες της πατρίδας μας, νουν έχοντες, είδαν το ψέμα της ειδωλολατρίας των Ελλήνων και την ήλεγξαν, οι ίδιοι δεν την απαρνήθηκαν. Αναφέραμε ονόματα τοιούτων λογίων ανδρών στο προηγούμενο κήρυγμά μας και υπάρχουν και άλλοι. Έτσι λοιπόν στην αρχαία εποχή, όπως παντού υπήρχε ειδωλολατρία, έτσι και οι αρχαίοι πρόγονοί μας ήταν ειδωλολάτρες. Αλλά σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε από την Παναγία μας. Και η γέννησή Του «ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως»! Όλοι τότε, με το κήρυγμα των Αποστόλων σε όλη την οικουμένη, έγιναν χριστιανοί. Τότε, από την καθαρή διδασκαλία του Χριστού, από τον Θεό της αγάπης που μας φανέρωσε ο σαρκωθείς Υιός του Θεού, τότε, λέγω, φάνηκε πιο καθαρά το ψέμα και το αίσχος της ειδωλολατρίας. Τότε φάνηκε η ανοησία, όχι μόνο, αλλά και ηλιθιότητα της λατρείας των δώδεκα θεών του Ολύμπου. Και τί ζητάνε οι σημερινοί Δωδεκαθεϊστές; Να μας επιστρέψουν σ᾽ αυτές τις ηλιθιότητες; Δεν επιτρέπουμε λοιπόν να ονομάζονται με την τίμια ονομασία του Έλληνα αυτοί που έχουν ανόητη και ψεύτικη θρησκεία και να αρνούνται την ονομασία αυτή του Έλληνα σε ᾽μας που έχουμε την αληθινή πίστη, πίστη με μεγαλείο και θαύματα και υψηλή θεολογία.
4. Άλλη κατηγορία των Δωδεκαθεϊστών ή Νεοπαγανιστών εναντίον μας είναι ότι ο Χριστιανισμός κατέστρεψε τα είδωλα και τους ναούς των ειδώλων και έκαψε τα βιβλία των Φιλοσόφων. Αν τους ακούσετε, χριστιανοί μου, να σας πουν τέτοια κατηγορία εναντίον μας, να τους απαντήσετε ότι, όπως λέγει η ιστορία, οι ειδωλολάτρες έκαναν αυτήν την ζημιά σ᾽ αυτούς τους ειδωλολάτρες! Ναι, ο ειδωλολάτρης Καλιγούλας λέγει η ιστορία ότι διάλεξε ελληνικές προτομές και διέταξε να τις αποκεφαλίσουν και να βάλουν σ᾽ αυτές το δικό του κεφάλι! Ο άλλος μεγαλοειδωλολάτρης Νέρωνας πήγε στους Δελφούς και έκλεψε πεντακόσια χάλκινα γλυπτά αγάλματα θεών. Για να μην αναφέρουμε δε πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, λέγουμε ότι εμείς οι χριστιανοί, σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, σεβόμαστε τα κατασκευάσματα των άλλων ανθρώπων, έστω και αν αυτά εκφράζουν μια ψεύτικη θρησκεία. Τα βλέπουμε σαν έργα τέχνης, στα οποία εκφράζεται η αγωνία των ανθρώπων της εποχής τους να βρουν, τέλος πάντων, τον αληθινό Θεό. – Ως προς δε το άλλο, ότι οι χριστιανοί τάχα έκαψαν τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, τους απαντούμε ότι είναι ανιστόρητοι. Τους απαντούμε να πάνε στο Άγιον Όρος, αλλά και σε άλλες παλαιές Ιερές Μονές της πατρίδας μας, για να δουν καλλιγραφημένα χειρόγραφα φιλοσοφικών έργων από Μοναχούς. Οι Μοναχοί αυτοί είχαν ως κύριο διακόνημα την αντιγραφή των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως βέβαια, κατά πρώτον λόγον, αντέγραφαν τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας.
Μη έχοντες χρόνο να πούμε περισσότερα τελειώνουμε το κήρυγμά μας εδώ, ομολογούντες την πίστη μας στον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν, τον αληθινό Θεό και Σωτήρα, και στην αγίαν Αυτού Ορθόδοξη Εκκλησία, αποτασσόμενοι συγχρόνως και εμπτύοντες το Δωδεκάθεον του Ολύμπου, ως μία ψεύτικη θρησκεία των προγόνων μας, και πάσαν ειδωλολολατρίαν. Ω Χριστέ, «συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του τύπου του Τιμίου Σταυρού Σου πάντα τα είδωλα, παλαιά τε και σύγχρονα», ΑΜΗΝ

ΠαλιΓένεσις

(Visited 29 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀνύπαρκτοι θεοί;;;;

Leave a Reply