Τὸ γαλάζιο τῆς …ἡρεμίας!

H Νέα Τάξη φοράει τα γαλάζια της ηρεμίας… 

Αφού αιματοκυλήσει τους λαούς και τις χώρες που σκλαβώνει δια της βίας στους οργανισμούς της, οι σημαίες κατοχής της Νέας Τάξεως ανεμίζουν έξω από τους κρατικούς οργανισμούς πλάι στις εθνικές σημαίες, μέχρι να τις …αντικαταστήσουν οριστικά.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τὸ γαλάζιο τῆς …ἡρεμίας!

Leave a Reply