Ῥαγιάδες ἂς μὴν εἴμαστε…

H ἐταιρεία Lidl ἀπήντησε ὅτι ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς γιὰ νὰ μὴ προσβάλῃ ἀνθρώπους ἄλλων θρησκειῶν.

Ἂν καὶ στὴν Γερμανία οὐδέποτε θὰ τολμούσαν νὰ βαλουν φωτογραφία ἐκκλησίας, ἔστω καὶ χωρὶς σταυρό, ἡ Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλὰς καὶ πρέπει νὰ τὴν σεβασθοῦν.

Προσωπικῶς ψωνίζω ἀπὸ τὰ LIDL ἐλάχιστα ἐδῶ στὴν Γερμανία καὶ μόνον ὅταν ἔχει προσφορές. Ἀπὸ σήμερα τὸ κόβω κι αὐτὸ ἀφοῦ παραλλήλως θὰ πάω καὶ θὰ τοὺ πῶ τὸν λόγο.

Φτὺστε κατάμουτρα τὰ τσιράκια τοῦ πολυπολιτισμοῦ, ἔστω κι ἐὰν αὐτὸ σᾶς κοστίασῃ κάποια εὑρῶ παραπάνω.

Κι ὅποιος μὲ πεῖ λαϊκιστή, νὰ τοῦ πεῖτε ὅτι ῥαγιὰς πάντως δὲν εἷμαι!!!

Τζιόπας Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply