Θέμα (ἀνυπάρκτων) ἀντιστασιακῶν

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς 21ης Ἀπριλίου, πολὺ θὰ ἤθελα νὰ ἀκούσω ἀπὸ ὅλους αὐτούς, τοὺς «ἀντιστασιακούς», ποὺ μετὰ τὴν μεταπολίτευση κυριάρχησαν στὴν Ἑλλάδα (καὶ τὴν ὁποίαν κατέστρεψαν), νὰ μᾶς ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς «ἀντιδικτατορικό» ἀγῶνα μιλοῦν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπὶ 6,5 χρόνια δὲν κατάφεραν νὰ κινητοποιήσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ μαζικὴ ἀντίσταση κατὰ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος.

Ἐκτὸς δῆλα δὴ ἀπὸ τὸ νὰ ἀπονέμουν ἐπαίνους καὶ παράσημα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, ἂς μᾶς ἐξηγήσουν γιατὶ ἐπὶ 6,5 χρόνια ἔκατσαν σὰν κοττοῦλες (ὅπως καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ) καὶ δὲν ἀντέδρασαν.

Ἕνας Παναγούλης καὶ μόνον ἀντέδρασε, ὁ ὁποῖος πῆρε καὶ χάρη ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας ἐναντίον του.

Οἱ ὑπόλοιποι γιατί ἁπλῶς δέν βγάζουν τόν σκασμό;

Τζιόπας Νῖκος

Συλλογὴ εἰκόνων Κώστας Γουμάτης

(Visited 188 times, 1 visits today)
Leave a Reply