Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Τὸ τυπογραφικὸ τοῦ ἡμερολογίου 2007 τῶν Ἐκδόσεων Γεωργιάδη.

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Διακρίνεται ἡ χειρόγραφη ἐντολὴ τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη «ὄχι ἀναφορὰ στοὺς ἑβραίους»  καὶ οἱ γενόμενες κατόπιν αὐτῆς ἀπὸ ἐμένα «ἀναγκαστικὲς διορθώσεις».

Τὸ παρὸν ἀφιερώνεται στὴν «Νέα Δημοκρατία» καὶ στοὺς ψηφοφόρους του, τοὺς ὁποίους θέτομε πρὸ τῶν εὐθυνῶν των. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ!

Ποταμιᾶνος Κωνσταντῖνος

(Visited 477 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

  1. Ο κόσμος τόχει τούμπανο κι’ αυτός κρυφό καμάρι.Αρκεί να πίπτουν τακτικώς τα μιστά εκ του αρμοδίου γραφείου της πρεσβείας στην Κηφισίας.Οι παραστάσεις πλερώνονται αδρώς.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς …ἐβραίους!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply