«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!!!»

Ἡ «φάτσα» καθρέφτης τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς καταστάσεως…«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!!!»

«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!», εἶναι ἡ προτροπὴ τοῦ πολωνοαμερικανοὺ γεωπολιτικοῦ καὶ πρῴην συμβούλου ἀσφαλείας τῶν κυβερνήσεων τῶν ΗΠΑ, Zbigniew Brzezinski (κι ἅμα μπορεῖτε να τὸ προφέρετε, γράψτε μου…).

Ὁ ἴδιος ὑπογραμμίζει πὼς οἱ Ῥῶσσοι βρίσκονται μακρυὰ ἀπὸ τὴν μητροπολιτική τους χώρα καὶ εἶναι εὐάλωτοι.
«Δὲν μποροῦμε νὰ βλέπουμε ἀπαθεῖς τὴν Ῥωσσία νὰ κτυπᾷ τὴν μετριοπαθὴ ἀντιπολίτευση ποὺ ἐκπαίδευσε ἡ CIA, χωρὶς νὰ ἀντιδροῦμε», εἶπε.

Μιὰ εἰκόνα (φωτογραφία) χίλιες λέξεις!

Βάσια Ζαριφοπούλου

(Visited 4,483 times, 1 visits today)
Leave a Reply