Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (γ)

Ὅταν σᾶς λέω πὼς θὰ γελάσουμε τὸ ἐννοῶ.
Βγῆκε τὸ μπιμπίκιον, ὁ νούμερο ἕνα πατριδοκάπηλος τῆς χώρας, νὰ μᾶς δείξῃ πόσο …προκομμένο ἄτομον εἶναι. Τὸ μπιμπίκιον πατριῶτες… τὸ μπιμπίκιον… Αὐτὸ ποὺ ὅπου βλέπει ἑβραΐλα σπεύδει νὰ σουρθῇ γλείφοντας…

Τὸ τυπογραφικὸ τοῦ ἡμερολογίου 2007 τῶν Ἐκδόσεων Γεωργιάδη.

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Διακρίνεται ἡ χειρόγραφη ἐντολὴ τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη «ὄχι ἀναφορὰ στοὺς ἑβραίους»  καὶ οἱ γενόμενες κατόπιν αὐτῆς ἀπὸ ἐμένα «ἀναγκαστικὲς διορθώσεις».

Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Γιὰ τὴν ἱστορία, τὸ δικαστήριο δὲν βρῆκε διόλου ὑβριστικὸ τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη γιὰ τοὺς ἑβραίους, μιᾶς καὶ τὸν ἀθώωσε στὴν δίκη ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος.

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Βλέπω «μπουμποῦκο» καὶ …κλαίω!!!

Αὐτὸ λοιπόν, τὸ ἀντιπρόεδρον τοῦ κούλλλιιιιιι, ζητᾶ ψῆφο λέει…
Μὰ δὲν εἶναι τὸ μόνον… Ἀμέτρητα ἄλλα ὅμοιά του ἐπίσης τὰ ὅμοια πράττουν. Εἶδαν …φῶς καὶ μπῆκαν. Ἤ, ἄλλως, εἶδαν χαχόλους ψηφοφόρους κι ἔπιασαν σειρὰ στὴν οὐρά γιὰ τὸ ποιὸς θὰ μᾶς …ἀπό-«σώσῃ».
Τὰ σιωνοστικοπροσκυνημένα νούμερα…

Βία ἀπὸ βία ἔχουν …διαφορά!!!

Κρατώντας τοὺς πολιτικοὺς ἀπὸ τὰ μέζεα, συνθλίβουν …ἐμᾶς!!!

Μά εἶναι μόνον του; Ἐκεῖνο τό μίστερ «κολλαγόνον» τοῦ «παραιτηθεῖτε»; Πῶς κατέληξε στίς λίστες ὑποψηφίων καλέ;

Ἀποζημίωσις θεωρεῖται αὐτό; Ἀναγνώρισις καί ἀνταμοιβή ὑπηρεσιῶν; Ἤ μήπως εἶναι τυχαῖον κι αὐτό ὅπως καί τόσα ἄλλα στόν κόσμο μας;;

Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς

 

Δὲν χάνονται τὰ …ἠχηρὰ ὀνόματα!!!

Κοντὰ σὲ αὐτὰ τὰ ΝουΔουλικὰ σούργελα ἔρχονται κι ἄλλα πολλά. Ἔρχεται ἡ καρατζαπαιρνικὴ βάνννααα γιὰ νὰ μετουσιώθῇ σὲ μΠατΣοΚαρία ἀλλὰ καὶ τὸ παναγούλιεν γιὰ νὰ μετουσιωθῇ ἐπίσης σὲ μΠατΣοκάριο…

Ἔρχεται ἡ ὑπέρ-μνημονιακὰ πSoro-ζωὴ ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπέρ-μνημονιακὸ πSoro βαρουφάκιον, γιὰ νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ πληρώνουμε καὶ στὰ μοῦτρα τους μισθά (ποὺ ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ τὰ 7.000 μηνιαίως) καὶ αὐτὰ τὰ σούργελα νὰ κάθονται, νὰ …«συσκέπτονται» γιὰ τὸ ἐὰν θὰ μᾶς σκίσουν μὲ λίγη ἢ μὲ καθόλου βαζελίνη,

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Τί νά πῶ ἐγώ; Μπορῶ νά πῶ κάτι;
Τὸ μόνον, στὸ ὁποῖον ἀναφέρομαι, εἶναι τὰ νέα ὀνόματα ποὺ προστίθενται στὶς λίστες τους. Ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, πάντα κατὰ βάθος, ὅλοι γνωρίζουμε πὼς καὶ τώρα, ὅπως κάθε φορά, στὶς ἐκλογὲς γελᾶμε ἔως δακρύων.
(Τοὐλάχιστον πρίν… Τὸ μετὰ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις…!!!)

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply