Χρωστᾶμε μίαν «καλὴ νύκτα» στὰ Σκόπια

Добра ноќ skopje (Καλὴ νύκτα Σκόπια)

Μία ὄμορφη καληνύκτα στοὺς Σλαύους γείτονές μας, μὲ φωτογραφία ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Σκοπίων…

Καληνύκτες καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας μας τὴν Θεσσαλονίκη!!!

Ἀμπατζῆς Φάνης

 

(Visited 326 times, 1 visits today)
Leave a Reply