Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!!

Ἡ ἀνάπλασις τῆς πολιτιστικῆς πρωτευούσης Ἐλευσῖνος ξεκίνησε!!!

Ἐχθεσινὲς φωτογραφίες, ποὺ παρουσιάζουν τὰ ἐξῆς.
Ἡ πρώτη δείχνει τὴν ἀνέγερση γερμανικοῦ super market ἐπάνω σὲ ἀρχαιολογικὸ χῶρο, ἔως καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ γηπέδου τοῦ Πανελευσινιακοῦ, μίας ἐνδόξου Ἱστορίας, τῶν σταχυοφόρων, ποὺ θὰ μείνη, γιὰ ἐμᾶς τοὺς μεγάλους, γλυκιὰ ἀνάμνησις.

Οἱ ἐπόμενες φωτογραφίες δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖον, γιὰ τοὺς λαλιστάτους καταστροφεῖς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως.
Ἔπεσε ὁ μαντρότοιχος ἐδῶ καὶ ἕναν μῆνα, ἐπάνω στὴν Ἱερὰ Ὁδὸ καὶ ἐγέμισε ὁ Ἱερὸς χῶρος ἀπὸ μπάζα καὶ σκουπίδια.

Ὁ πολιτισμὸς στὴν Ἐλευσῖνα εἶναι μόνον τὰ «Αἰσχύλεια» τελικῶς, διότι μόνον σὲ αὐτὰ ὑπάρχει κερδοσκοπικὸς χαρακτήρ.

ΣΣΣΣσσσσσσςςςςς….
Ὄνειρο ζοῦμε… Μὴν τοὺς ξυπνᾶμε….

Ἐκεῖ στὸ ΠΑΚΠΑ ὑπάρχει κάποιος πού νά ἐνδιαφερθῇ;
Ἐννοῶ κάποιος ὁ ὁποῖος νά μήν εἶναι ἀνιστόρητος;

Ποιός μωρέ θά ἀπαντήση;

Εὔστρατος Σκαφίδας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε καὶ …«σύγχρονο ἐλευσίνειο πολιτισμό»!!!

  1. Ὁ Νικόλαος Καρμίρης, καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἱστορίας, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος -καί, στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ γνωρίζω, ὁ μόνος- ποὺ διατύπωσε, ἤδη τὸ 1970, τὸ ἐρώτημα: “Μὰ τί γίνεται στὴν Ἐλευσίνα;” Ἀποτέλεσμα: τὸ 1974 κατηγορήθηκε σὰν “χουντικός”, ἐνῶ δὲν εἶχε καμία κυβερνητικὴ θέση ἐπὶ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος οὔτε ποτὲ εἶχε ἐκδηλωθῆ ὑπὲρ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος. Σύρθηκε λοιπὸν σὲ ἀνακρίσεις κ.λπ.. καί, ἀφοῦ ἀρρώστησε ἀπὸ τὴ θλίψη του, τελικῶς ἀθωώθηκε. Τότε “μπῆκε στὸν ἀγώνα” καὶ ἡ Κ.Ν.Ε. (δὲν ξέρω κατὰ πόσον μόνη της ἤ μὲ τὴν ἐπικουρία ἄλλων δημοκρατικῶν δυνάμεων), τὸν πετάξανε ἀπὸ τὸ κεφαλόσκαλο τοῦ πρώτου ὀρόφου τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σόλωνος τότε κτηρίου τῆς Φιλοσοφικῆς καὶ τῆς Νομικῆς, ὁ Καρμίρης ἔπαθε ἐγκεφαλικὸ καί… ξεψύχησε.

Leave a Reply