Τὸ 84% τῶν μὴ καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ ἀσθένειες σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα.

Τὸ 84% τῶν μὴ καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ ἀσθένειες σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα.Εἶναι πολὺ ἀστεῖο:
Τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν Doll’s Doctors Study δείχνουν ὅτι:
Τὸ 84% τῶν βαρέων καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἀναφέρονται ὡς τάχα «σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα» ἐνῶ τὸ 84% τῶν μή καπνιστῶν (ποὺ ποτὲ δὲν ἔχουν καπνίσει) πεθαίνουν ἀκριβῶς ἀπὸ τὶς ἴδιες αὐτὲς ἀσθένεις!

Συμπέρασμα: δὲν ὑπάρχουν ἀσθένειες «σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα».
Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν ἂς μοῦ ὑποδείξῃ ΜΙΑ ποὺ πλήττει ΜΟΝΟΝ τοὺς καπνιστές, καὶ ποὺ ΠΟΤΕ δὲν πλήττει τοὺς μὴ καπνιστές.
Μία!

[Data from Doll’s Doctors Study]

Πέρσεια Ἑκάτη

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply