Τὸ 84% τῶν μὴ καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ ἀσθένειες σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα.

Εἶναι πολὺ ἀστεῖο:
Τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν Doll’s Doctors Study δείχνουν ὅτι:
Τὸ 84% τῶν βαρέων καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἀναφέρονται ὡς τάχα «σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα» ἐνῶ τὸ 84% τῶν μή καπνιστῶν (ποὺ ποτὲ δὲν ἔχουν καπνίσει) πεθαίνουν ἀκριβῶς ἀπὸ τὶς ἴδιες αὐτὲς ἀσθένεις!

Συμπέρασμα: δὲν ὑπάρχουν ἀσθένειες «σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα».
Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν ἂς μοῦ ὑποδείξῃ ΜΙΑ ποὺ πλήττει ΜΟΝΟΝ τοὺς καπνιστές, καὶ ποὺ ΠΟΤΕ δὲν πλήττει τοὺς μὴ καπνιστές.
Μία!

[Data from Doll’s Doctors Study]

Φρούριον

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *